Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Począwszy od 20 edycji Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca istotnie powiększą w kolejnych latach swój zakres i profil programowy. W latach 2016-2018 zostaną podjęte działania oparte na kilku nowych filarach programowych i organizacyjnych, uzupełnione mniejszymi projektami odpowiadającymi na potrzeby różnych środowisk i adresatów wydarzeń, zarówno w wymiarze lokalnym, jak też ogólnopolskim i międzynarodowym.

Myślą przewodnią rozpisanego na lata 2016-2018 programu Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca jest skonstruowanie go wg. idei dwubiegunowości, w myśl potrzeby ukazania rozpiętości i różnorodności zjawisk, różnic oraz cech wspólnych, a także możliwości dialogu pomiędzy skrajnymi nieraz elementami.  W tak pojętej idei MSTT mieści się zrozumienie drogi od tradycji i klasyki tańca do współczesności, od prezentowania młodych twórców do przedstawienia ikon tańca, na których owi młodzi obiecujący choreografowie się wychowywali, od prezentacji kameralnych solo do wieloobsadowych spektakli na wielkiej scenie, od opisu tańca krajów Europy Środkowo-Wschodniej do ideologii i konceptów tanecznych Zachodu.

 

24-25 czerwca – “Prolog”

“Nederlands Dans Theater 2 – Lublin Tour”

20. edycja Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca rozpocznie się nietypowo i zjawiskowo. Dzięki staraniom organizatorów, Centrum Kultury w Lublinie oraz Centrum Spotkania Kultur, już w czerwcu tego roku na scenie operowej CSK zagości Nederlands Dans Theater 2! Ten znakomity holenderski zespół, światowej sławy ikona gatunku, zaprezentuje swój najnowszy repertuar wyłącznie w Lublinie!

 

5 – 13 listopada – „Kulminacja”

LARGE SCALE

“Happiness” Club Guy & Roni – Holandia

„Czterdzieści“ Polski Teatr Tańca – Poznań, Polska

Jednym z głównych czynników decydujących o nowym profilu organizacyjno-artystycznym MSTT będzie pozyskanie na potrzeby Festiwalu w roku 2016 nowej, dużej i znakomicie wyposażonej sceny w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, umożliwiającej prezentowanie największych i najbardziej wymagających technicznie spektakli z całego świata. W Lublinie będą się stopniowo pojawiać artyści z największym dorobkiem w dziedzinie tańca wzmacniając istotnie pozycję naszego miasta jako jednego z najważniejszych centrów tańca w Polsce i Europie Wschodniej. Tym samym wieloletnia, przemyślana i konsekwentna działalność organizatorów Festiwalu pozwoli na rozpoczęcie nowej ery lubelskich Spotkań. Ery projektów wielkoformatowych na najwyższym poziomie artystycznym oraz działań długoterminowych w wymiarze animacyjnym i edukacyjnym, w poczuciu misji i odpowiedzialności za rozwój tańca w naszym kraju i tej części Europy.

Swoistym uzupełnieniem programu „Large scale” będzie cykl „Kino mistrzów tańca” czyli seria prezentacji największych spektakli na ekranie kinowym. Będą to zarówno transmisje na żywo dzięki współpracy z firmą Pathe Live, dystrybutorem pokazów spektakli m.in. z Metropolitan Opera, jak i rejestracje wideo wybitnych dzieł pozyskanych bezpośrednio od artystów z całego świata, połączonych z ich omówieniem.

 

ZOOM NA IZREAL

„Karov” Efrat Rubin

“PishPesh” Eyal Dadon

„The Study on Efforts” Bobby Jene Smith

“Le Sacre Du Naharin” Rubi Edelman

„Nesting” Idan Cohen i Krakowski Teatr Tańca

 

20 edycja MSTT zapoczątkuje nowy sposób prezentacji zagranicznych artystów. Będzie to bliskie spotkanie z dorobkiem artystycznym i organizacją tańca w wybranych krajach. Tym samym już nie pojedynczy twórca, lecz cała platforma tańca danego kraju, pojawi się na Festiwalu w Lublinie. Szeroki kontekst kulturalny, historyczny i społeczny, w którym funkcjonuje taniec w danym kraju będzie przedstawiony na przykładzie wybranych spektakli uzupełnionych wykładami, projekcjami wideo i rozmową z zaproszonymi artystami i promotorem tańca w danym kraju. Jako pierwsi w tym nurcie wystąpią artyści z Izraela. Partnerem w prezentacji sceny izraelskiej i wyborze artystów będzie ośrodek Machol Shalem w Jerozolimie, organizator festiwalu Jerusalem International Dance Week. Artyści z Izraela będą także prowadzić warsztaty tańca dla uczestników z całej Polski.

 

ZOOM NA POLSKI TANIEC

„Zagubieni w skórze” Teatr Tańca Rozbark

„Transmigrazione di fermenti d’amore” Dada von Bzdülöw

„Zdarzenia” Pracownia Fizyczna i SzaZA

„Młode talenty” – laureaci ogólnopolskich konkursów tańca

Od lat jednym z najważniejszych komponentów programu lubelskich MSTT są prezentacje artystów z  Polski. Na scenie festiwalowej pojawią się zarówno uznani artyści, jak i osoby o mniejszym dorobku, ale już skutecznie przebijający się ze swoimi propozycjami do publiczności w całym kraju. Grupę tę uzupełnią finaliści konkursów dla młodych tancerzy i choreografów organizowanych m.in. w Krakowie, Kielcach, Tarnowie i Połczynie Zdroju.

 

 

ZOOM NA PRODUKCJE/REZYDENCJE

„Bataille i świt nowych dni”  Sławomir Krawczyński, Anna Godowska

„Bloki/ptaki” Hygin Delimat

Istotnym uzupełnieniem i wzmocnieniem modułu prezentacji scenicznych będzie współprodukcja wybranego spektaklu polskich twórców, który będzie realizowany w przestrzeniach Centrum Kultury w ramach rezydencji artystycznej. Wsparcie organizatora będzie miało charakter finansowy oraz rzeczowy, poprzez użyczenie przestrzeni do prób, realizację techniczną spektaklu oraz jego promocję. Istotnym elementem edukacyjnym tego elementu programu będą zajęcia warsztatowe dla lokalnego środowiska w Lublinie oraz pokaz work in progres wraz ze spotkaniem i dyskusją z artystami.

 

ZOOM NA WSCHÓD: Białoruś, Ukraina – nowa fala

Od początku lubelski Festiwal jest sprofilowany na zestawienie prezentacji z krajów bloku wschodniego i z Zachodu, będąc niejako łącznikiem pomiędzy tymi światami i najważniejszą sceną prezentacji w Polsce artystów zza naszej wschodniej granicy. Ponadto artyści i kuratorzy tańca z Ukrainy, Białorusi, Gruzji regularnie goszczą na lubelskim Festiwalu, nawiązują kontakty ze światem tańca w Polsce i Europie Zachodniej. W kolejnych latach chcemy kontynuować i rozwijać ten moduł festiwalowy. Zaprezentowane zostaną najnowsze dokonania artystów z Białorusi i Ukrainy. Będą to zarówno artyści uznani i doświadczeni jak i nowe prace, często debiutujących w roli choreografów artystów pojawiających się na artystycznej mapie tych krajów. Platformą do wyboru wykonawców będą festiwale w Mińsku (PlaStforma) i Kijowie („Zelyonka-Fest”) oraz projekt „Terytoria choreografii – Promesa 2016” organizowana w ramach programu MKiDN artystyczna podróż polskich artystów, a wśród nich organizatorów MSTT, po krajach Partnerstwa Wschodniego – Białorusi, Ukrainie, Gruzji i Azerbejdżanie.

 

AEROWAVES Europejska Platforma Tańca

W tej odsłonie festiwalu kryć się będą prezentacje z pogranicza tańca, performansu i sztuk wizualnych. Będą to niekiedy eksperymenty artystyczne tworzone zarówno przez doświadczonych, jak i młodszych artystów z Polski i zagranicy. Nie zabraknie wśród nich także debiutantów i osób spoza środowisk tanecznych. Istotną grupa artystów będą przedstawiciele sieci Aerowaves, których obecność w Lublinie jest już tradycją od kilku lat z uwagi na przynależność Centrum Kultury do grona Partnerów tej prestiżowej europejskiej sieci tańca. Będą to trzej artyści (soliści lub zespoły) wyselekcjonowane przez organizatorów Festiwalu spośród 20 finalistów wybieranych każdego roku przez ekspertów z całej Europy, a zaprezentowanych podczas festiwalu „Spring Forward” w Pilznie.

 

 

15-lecie LUBELSKIEGO TEATRU TAŃCA – premiery

„Środowisko” Wojciech Kaproń, Maciej Połynko

„Mikrosny” Ryszard Kalinowski

„Track” Anna Żak

 

Wydarzenia towarzyszące

Warsztaty tańca współczesnego

Coaching: Colleen Thomas, Columbia University, Nowy Jork

Konferencja naukowa „Terytoria choreografii – Partnerstwo Wschodnie” we współpracy z UMCS i UJ

Kino Mistrzów Tańca

Nocne rozmowy z artystami

 

4 grudnia – „Epilog”

Polski Balet Narodowy

Wieczór premierowy!

„Chopiniana” Michaił Fokin

„Bolero” Krzysztof Pastor

„Chroma” Wayne Mc Gregor

Kontakt


Centrum Kultury w Lublinie

ck.lublin.pl
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kasa


tel. 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca<br>

ltt.art.pl
tel. 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl