warsztaty z Ailey II

18 listopada 2018 /niedziela/ godz 14.00 – 16.00
Sala baletowa, Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1

Zapraszamy do udziału w warsztatach z dyrektorką prób Ailey II – Fana Fraser przy udziale tancerzy zespołu: Grace Bergonzi i  Leonardo Brito.

Proponowany warsztat adresowany jest do osób posiadających doświadczenie w dziedzinie tańca współczesnego lub tańca klasycznego.


Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z krótkim tanecznym CV do dnia 12 listopada.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli przed wyżej wymienionym terminem lista uczestników będzie zapełniona, nabór zostanie zakończony wcześniej.
Ilość miejsc ograniczona.

 

FANA FRASER –  Port-of-Spain, Trinidad
Ailey II's Rehearsal Director Fana Fraser. Photo by Kyle FromanRozpoczęła swoją taneczną karierę w Caribbean School of Dancing. Ukończyła z wyróżnieniem program edukacji tanecznej Ailey/Fordham. Występowała na scenie z Camille A. Brown & Dancers, Sidra Bell Dance New York, The Francesca Harper Project, The Metropolitan Opera, Andrea Miller for Hermès, Ryan McNamara for Performa 13, Art Basel oraz Works & Process at the Guggenheim. Fraser występowała w reklamach dla Google i Twittera. Była również członkinią Ailey II. Jako choreografka była prezentowana w następujących miejscach: Emerging Artists Theatre, BAAD! (Bronx Academy of Arts & Dance) oraz Trinidad Theatre Workshop. Była artystką-rezydentką w the Dance & Performance Institute in Trynidadzie i Tobago oraz w Open Call – projekcie partnerskim pomiędzy BAAD! oraz Pepatián. Fraser pracowała również jako artystka-pedagog w Purelements and Notes in Motion Teaching Ensemble oraz jako asystentka prób dla choreografa Darrella Grand Moultrie. Jest także certyfikowaną instruktorką Gyrotonic®.


GRACE BERGONOZI – Westport / Connecticut
Ailey II's Grace Bergonzi. Photo by Kyle Froman
Rozpoczęła naukę tańca na Academy of Dance w Westport, ostatnio ukończyła z najwyższym wyróżnieniem Ailey/Fordham BFA Program in Dance. Uczestniczyła w letnich zajęciach na Alonzo King LINES Ballet i Jacob’s Pillow. Bergonzi tańczyła do choreografii Robert’a Battle, Stephanie Batten Bland, Annabelle Lopez Ochoa, Jae Man Joo, Ray’a Mercer’a oraz Matthew Rushing’a, a także pojawiła się w Memoriale Alvin’a Ailey podczas Ailey’s 2016 New York City Center. W 2017 roku ukazał się artykuł w wydaniu maj/czerwiec magazynu Dance Spirit  poświęcony Bergonzi. To jej pierwszy sezon z Ailey II.

 

LEONARDO BRITO – Saquarema / Brazylia
Ailey II's Leonardo Brito. Photo by Kyle Froman
Rozpoczął przygodę z tańcem na Projeto Primeiro Passo. Trenował również na Escola Estadual de Danca Maria Olenewa, Centrum Sztuki Nós da Dança, Uniwerytecie Federalnym w Rio de Janeiro oraz letniej szkole baletowej Miami City Ballet School oraz jako stypendysta w szkole Ailey School. Jest laureatem nagrody III Premio Danca Moderna w 2016 roku Brazylijskiego Kongresu Tańca Współczesnego. Wykonywał choreografie Robert’a Battle, Tracy Inman, Ray’a Mercer’a oraz Jennifer Archibad. Pojawił się także w Gali Ailey Spirit w Lincoln Center oraz zatańczył w Memoriale Alvin’a Ailey. To jego pierwszy sezon w Ailey II.

 

Zgłoszenia prosimy przysłać na adres: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl
Koszt udziału w warsztatach z Ailey II: 80 zł / 70 zł*
*opłata za udział w warsztatach dla uczestników zajęć Centrum Ruchu

Wpłat można dokonywać po potwierdzeniu informacji od organizatorów o wpisaniu na listę uczestników na numer konta:

Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 tytułem „Warsztat z Ailey II”
Adres odbiorcy: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

  

 

November 18th, 2018/Sunday/2:00 – 4:00 pm
Balletroom, Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1

We invite you to participate in workshops with Fana Fraser – Ailey II’s rehearsal director and the dancers of the group: Grace Bergonzi and Leonardo Brito.

The proposed workshop is dedicated for people with experience in modern or classical dance.

Please send your application with a short dance CV until November 12th.
The order of applications is decisive. If the list of participants is full before the deadline mentioned above expires, the recruitment process will be finalised earlier.
The number of places is limited.

FANA FRASER –  Port-of-Spain, Trinidad
Ailey-IIs-Rehearsal-Director-Fana-Fraser.-Photo-by-Kyle-Froman

Began her dance training at Caribbean School of Dancing. An honors graduate of the Ailey/Fordham BFA Program in Dance, she has performed with Camille A. Brown & Dancers, Sidra Bell Dance New York, The Francesca Harper Project, The Metropolitan Opera, Andrea Miller for Hermès, Ryan McNamara for Performa 13, Art Basel, and Works & Process at the Guggenheim. She has appeared in digital commercials for Google and Twitter. Ms. Fraser was also a member of Ailey II. As a choreographer, her works have been presented at Emerging Artists Theatre, BAAD! (Bronx Academy of Arts & Dance) and Trinidad Theatre Workshop. She was a selected artist-in-residence at the Dance & Performance Institute in Trinidad & Tobago and at Open Call – a project partnership between BAAD! and Pepatián.  Ms. Fraser has served as a teaching artist with Purelements and Notes in Motion Teaching Ensemble, and as a rehearsal assistant to choreographer Darrell Grand Moultrie. She is also a certified Gyrotonic® trainer.

GRACE BERGONOZI – Westport / Connecticut
Ailey-IIs-Grace-Bergonzi.-Photo-by-Kyle-Froman

Began her dance training at Westport’s Academy of Dance and recently graduated summa cum laude from the Ailey/Fordham BFA Program in Dance. She has attended summer intensives at Alonzo King LINES Ballet and The School at Jacob’s Pillow. Ms. Bergonzi performed works by choreographers Robert Battle, Stephanie Batten Bland, Annabelle Lopez Ochoa, Jae Man Joo, Ray Mercer, and Matthew Rushing and appeared in Alvin Ailey’s “Memoria” during Ailey’s 2016 New York City Center season. In 2017, Ms. Bergonzi was featured in “Dance Spirit” magazine’s May/June issue. This is her first season with Ailey II.

 

LEONARDO BRITO – Saquarema / Brazylia
Ailey-IIs-Leonardo-Brito.-Photo-by-Kyle-Froman

Began dancing at Projeto Primeiro Passo. He also trained at Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, Center of Art Nós da Dança, Federal University of Rio de Janeiro, and Miami City Ballet School’s summer intensive and as a scholarship student at The Ailey School. He is a 2016 prize winner of the III Premio Dança Moderna from the Brazilian Congress of Modern Dance. Mr. Brito has performed works by choreographers Robert Battle, Tracy Inman, Ray Mercer, and Jennifer Archibald. He also appeared in the Ailey Spirit Gala at Lincoln Center and danced in Alvin Ailey’s “Memoria” during Ailey’s 2017 New York City Center season. This is his first season with Ailey II.

 

Applications should be sent to the following address: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl

Participation fee for workshops with Ailey II: 80zl/ 70zl*
*participation fee for attendees of Centrum Ruchu

After the organisers confirm adding participants to the list, payments can be made on the following account number:

Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 with the title Warsztat z Ailey II”
Recipient’s address: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

 

Kontakt


Centrum Kultury w Lublinie

ck.lublin.pl
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kasa


tel. 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca<br>

ltt.art.pl
tel. 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl