Kino – 22 MSTT

19 listopada, godz 20:30 – Kino Centrum Kultury

„Rize” (2005)
reżyseria / direction: David LaChapelle
gatunek / genre: Dokumentalny / Muzyczny
produkcja / production: USA / Wielka Brytania
czas trwania / duration: 86 min

Dokument o krumpingu, nowym trendzie tanecznym, który stał się popularny w środowisku czarnoskórych hiphopowców z Los Angeles. Film pokazuje rzesze młodych ludzi, dla których taniec stał się pomysłem na życie i szansą uniknięcia wejścia w przestępczy świat. W dokumentalnym materiale reżyser – słynny fotograf – potrafił zachować swój charakterystyczny przeestetyzowany styl.

Documentary about Krumping, a new dance phenomenon, which has become popular amongst black hip hop community from Los Angeles. Movie showcases large groups of young people for whom dance has become a lifestyle and a chance to avoid getting caught in criminal world. The movie director, who’s also a famous photographer, has managed to retain his characteristic over-aesthetic.


20 listopada, godz 20:30 – Kino Centrum Kultury

„Frances Ha” (2012)
reżyseria / direction: Noah Baumbach
scenariusz / script: Greta Gerwig, Noah Baumbach
gatunek / genre: Dramat, Komedia / Drama, Comedy
produkcja / production: USA
czas trwania / duration: 95 min

Frances to kwintesencja radości życia i jednocześnie chodząca sprzeczność. Mieszka w Nowym Yorku, ale nie ma swojego mieszkania, jest tancerką, ale na co dzień nie tańczy, ze swoją najlepszą przyjaciółką Sophie właściwie nie rozmawia. Mierzy wysoko, nawet kiedy rzeczywistość brutalnie weryfikuje jej oczekiwania. Każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość i spontanicznie rzuca się w nieznane, zaraz po tym, jak kolejne z jej marzeń i snów okazują się niemożliwe do spełnienia.

Frances is the epitome of joy of life and subsequently a walking contradiction. She lives in New York, but she doesn’t have her own apartment. She is a dancer, but she doesn’t work as such. Her best friend is Sophie, but they practically don’t speak to each other. She always aims high in life, even when the world calls for a rude awakening. She wakes up each day with a new idea for her life and jumps with open arms into the unknown, as soon as another of her dreams and plans appears to be impossible to realize.


21 listopada, godz 20:30 – Kino Centrum Kultury

„West Side Story” (1961)
reżyseria / direction: Robert WiseJerome Robbins
scenariusz / script: Ernest Lehman
gatunek / genre: Melodramat / Musical
produkcja / production: USA
czas trwania / duration: 151 min

Musicalowa wersja „Romea i Julii” osadzona w Nowym Jorku lat 50. XX wieku. Dwa młodzieżowe uliczne gangi: Sharks (Rekiny) i Jets, walczą ze sobą o kontrolę emigranckich dzielnic Nowego Jorku. Tony, były przywódca Jetsów, zakochuje się z wzajemnością w Marii, siostrze przywódcy Sharksów. Czy ich miłość ma szansę przetrwać i przerwać brutalną rywalizację nienawidzących się gangów?
Film z muzyką Leonarda Bernsteina, nagrodzony 10 Oscarami. Wielu znawców kina uważa, że od tego obrazu zaczyna się historia nowoczesnego musicalu. Po raz pierwszy zerwano tu z rewiową, beztroską i kompletnie odrealnioną konwencją dotychczasowych klasyków tego gatunku.

West Side Story is the award-winning adaptation of the classic romantic tragedy, „Romeo and Juliet”. The feuding families become two warring New York City gangs- the white Jets led by Riff and the Puerto Rican Sharks, led by Bernardo. But when Riff’s best friend (and former Jet) Tony and Bernardo’s younger sister Maria meet at a dance, no one can do anything to stop their love. Can their feeling survive and put an end to the brutal rivalry of the warring gangs?
Movie with the music by Leonard Bernstein has received 10 Oscars. Many film critiques cites this movie as the beginning of the history of a modern musical. For the first time creators stoped using cabaret, frivolous and completely unrealistic conventions that were used up till this point in the classics of the musical genre.


25 listopada, godz 17:00 – Kino Centrum Kultury

„Bobbi Jene” (2017)
reżyseria, scenariusz / direction, script: Elvira Lind
gatunek / genre: Dokumentalny / Documentary
produkcja / production: Dania, Szwecja, USA, Izrael / Danemark, Sweden, USA, Israel
czas trwania / duration: 95 min

Bobbi Jene Smith Film pokazuje nie tylko wyjątkowy talent i indywidualność tej zdolnej tancerki, portretując szczególny etap jej biografii, gdy zdecydowała się porzucić wygodne życie gwiazdy i zaryzykować walkę o samą siebie. Proces rodzenia się własnej artystycznej niezależności przebiegał jednak w nowej dla niej przestrzeni i konfiguracji. Film pokazuje konsekwencje podjętych przez Smith radykalnych i – pozornie tylko – zaskakujących decyzji. Ukazuje również towarzyszące im dylematy i nieuniknione skutki pragnienia realizacji jej życiowych ambicji. To również portret kobiecej walki o niezależność, w tym tej od mężczyzn i podejmowanych przez Smith prób odniesienia sukcesu z własną sztuką w niezwykle wymagającym świecie tańca współczesnego.

Bobbi Jene Smith is an American dancer graced with phenomenal talent, presence and charisma. In 2005 she decided to move to Israel in order to dance in the legendary Batsheva Dance Company under the artistic guidance of the world famous dancer and choreographer, Ohad Naharin.
Movie shows not only unparalleled  talent and individuality of the gifted dancer, but is also a portrait of a particular period in her biography, when she decided to leave comfortable life of a star and dare to fight for herself. The process of forming her own artistic independence took place for her in a new setting and configuration. Movie shows consequences connected to the radical and surprising decisions  Smith had to make. It also depicts associated with them dilemmas and inevitable results of the desire to realize one’s life ambitions. It is also a portrait of women struggle to assert herself, also from men in her life and attempts by Smith to achieve success with her own art in the extremely competitive world of contemporary dance.

Kontakt


Centrum Kultury w Lublinie

ck.lublin.pl
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kasa


tel. 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca<br>

ltt.art.pl
tel. 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl