PROJEKCJE FILMOWE /
MOVIE SCREENINGS

12 listopada
16.00 – 60 min / Sala Kinowa, Centrum  Kultury

Loikka on Tour  / Finlandia
– pokaz skandynawskich tanecznych filmów krótkometrażowych

Czas Trwania: 60 min.
Festiwal Loikka jest jedynym filmowym festiwalem w Finlandii specjalizującym się w pokazywaniu filmów z tańcem. Pierwsza edycja Loikki odbyła się w 2008 roku i od tamtej pory jest częścią zarówno finlandzkiej sceny tanecznej, jak i tamtejszej sceny filmowej.  Organizacja wspierająca Festiwal Loikka, Loikka Kontakti (poprzednio: M.A.D. Tanssimaisterit ry) działa na polu tańca oraz filmu tańca od 1995 roku. 20 lat później, działa jeszcze prężniej angażując się w różne projekty dotyczące filmów tańca, kuratorowania pokazów filmów tańca, prowadzenia warsztatów oraz organizowania wykładów i seminariów dla profesjonalistów. Świętując swoje dziesięciolecie, Loikka Dance Film Festival organizuje międzynarodową konferencję na temat filmów tańca „Future Screens of Dance”, która odbędzie się 4-8.04.2018 w Helsinkach.

18.00 – 100 min / Sala Kinowa, Centrum Spotkania Kultur

Mr. Gaga
reżyseria: Tomer Heymann
dokument / Holandia, Niemcy, Szwecja, Izrael / 2015
scenariusz: Tomer Heymann
zdjęcia: Itai Raziel
montaż: Alon Greenberg, Ido Mochnik, Ron Omer
muzyka: Ishai Adar
producent: Barak Heymann
produkcja: Heymann Borthers Films
polski dystrybutor: Gutek Film
nagrody: SCSW 2014 – Audience Award, Documentary Spotlight
czas trwania: 100 min.

Film o jednej z najważniejszych postaci współczesnego tańca – Ohadzie Naharinie. Towarzysząc przez osiem lat genialnemu choreografowi i jego zespołowi, reżyser zbudował opowieść nie tylko o sztuce i artyście, ale także o życiu i wewnętrznym rozwoju.
Bohater dokumentu Tomera Heymanna, dyrektor artystyczny słynnego Batsheva Dance Company, jest jednym z najbardziej innowacyjnych i oryginalnych współczesnych choreografów, który zmienił myślenie o tej sztuce. Stworzył własny język tańca – GaGa. Przed kamerą pasjonująco opowiada o swoim dzieciństwie, miłościach, wizji świata. W tych opowieściach odbijają się wojna Jom Kippur, czas służby, praca z Marthą Graham, Nowy Jork lat 70. i 80., w końcu powrót do Izraela. Heymanna interesuje, jak te wszystkie doświadczenia odkładają się w człowieku: w jego ciele i sposobie odnoszenia się do rzeczywistości. Jak nieustannie zazębiają się historia, prywatność i sztuka.

12 November

16.00 – 60 min. / Cinema Hall Centre for Culture

Loikka on Tour  / Finlandia
– Scandinavian dance short films screening

Loikka festival is the only film festival in Finland specialised in dance film. First Loikka happened in 2008 and since that the festival has been a part of Finland’s dance and film festival scene. The organisation behind Loikka, Loikka Kontakti (previous: M.A.D. Tanssimaisterit ry), has been working with dance and dance film since 1995. Now, 20 years later, it’s working with various projects around dance film, curating dance film screenings, leading workshops and organising lectures and seminars for professionals around the year. Celebrating its’ 10th anniversary Loikka Dance Film Festival is organising an international dance film conference Future Screens of Dance on4th-8th April in Helsinki, Finland.”


18.00 – 100 min. / Cinema Hall Centre for the Meetings of Cultures

Mr. Gaga
direction: Tomer Heymann
document/ Holland,Germany, Sweden, Israel / 2015
screenplay:Tomer Heymann
cinematography: Itai Raziel
editing:Alon Greenberg, Ido Mochnik, Ron Omer
music:Ishai Adar
producer: Barak Heymann
production:Heymann Borthers Films
Polish distributor:Gutek Film
award: SCSW 2014 – Audience Award, Documentary Spotlight
duration: 100 min

It’s a movie about Ohad Naharin, man who is regarded as one of the most important choreographers in the world. Filmed over a period of eight years, director Tomer Heymann accompanied the genius choreographer and his company, while building a tale not only about art and its maker, but also about life and inner development.
The protagonist of Tomer Heymann’s documentary is the artistic director of the renowned Batsheva Dance Company. He is considered one of the art form’s most innovative and original modern choreographers, who redefined the language of modern dance and conceived his own style, referred to as Gaga. Here, he passionately shares the story of his childhood, his loves, and vision of the world, all against the backdrop of events like the Yom Kippur War, military service, working with Martha Graham, New York of 70s and 80s and his return to Israel. Heymann is interested in how all these experiences affect Naharin – his body and the way he handles reality; the constant interplay between history, private life, and art

 

Kontakt


Centrum Kultury w Lublinie

ck.lublin.pl
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kasa


tel. 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca<br>

ltt.art.pl
tel. 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl