Masterclass z Ailey II

17 listopada 2018 /sobota/, godz 12.00 – 15.00
Sala baletowa, Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1

 

Zapraszamy do udziału w masterclassie pod kierunkiem obecnego dyrektora artystycznego Ailey II – Troya Powella  przy udziale tancerzy zespołu: Caroline Theodora Dartey Marcel Wilson, Jr.
Proponowany masterclass został przygotowany specjalnie dla profesjonalnych tancerzy, absolwentów szkół baletowych i studentów kierunków tanecznych i choreograficznych.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z krótkim tanecznym CV do dnia 12 listopada.
Decyduje  kolejność zgłoszeń. Jeśli przed wyżej wymienionym terminem lista uczestników będzie zapełniona, nabór zostanie zakończony wcześniej.
Ilość miejsc ograniczona.

TROY POWELL, Dyrektor Artystyczny, Ailey II

Ailey II Artistic Director Troy Powell. Photo Eduardo Patino, NYC1 lipca 2012 roku Troy Powell został drugim prowadzącym Ailey II od założenia w 1974. Nowojorczyk, Powell rozpoczął naukę tańca w wieku 9 lat na Ailey School, jako stypendysta. Po ukończeniu High School of Performing Arts, został członkiem Ailey II i dołączył do Alvin Ailey American Dance Theater w 1991. Wraz z innymi artystami podróżował przez 10 lat po Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej oraz Afryce Południowej zanim został mistrzem w Ailey School i choreografem w Ailey II. Ułożył choreografię do Alvin Ailey American Dance Theater, Ailey II, Ailey School, Dallas Black Dance Theater, National Dance Company of the Bahamas oraz Alaska Dance Theater, a także do trzech odcinków “Ulicy Sezamkowej”. Gościnnie współpracował z takimi artystami jak Batsheva, Dallas Black Dance Theater i Complexions. Powell wystąpił w reklamie American Express z artystami z Ailey, a także pojawił się w telewizji w The Coloured Museum George’a C. Wolfe’a, w występach Great Performances telewizji PBS: specjalnym wydaniu Dance in America A Hymn for Alvin Ailey, w choreografii Judith Jamison, „America’s Next Top Model”, a ostatnio w polskiej wersji „So You Think You Can Dance”.

CAROLINE THEODORA DARTEY – Genewa /  Szwajcaria
Ailey II's Caroline Theodora Dartey. Photo by Kyle Froman
Trenowała gimnastykę artystyczną w swoim rodzinnym mieście w wieku pięciu lat, osiągając w rezultacie światowy poziom i wygrywając zawody w Szwajcarii w jej kategorii w latach 2009-2011. Później zaczęła tańczyć na Conservatoir Populaire de Musique, Danse et Théâtre w Genewie. Dartey była także stypendystką w szkole Ailey School oraz występowała w Memoriale Alvin’a Ailey podczas Ailey New York City Center w 2017 roku. To jej pierwszy sezon w Ailey II.

 

MARCEL WILSON , JR  – Bronx /  Nowy Jork
Ailey II's Marcel Wilson, Jr. Photo by Kyle Froman
Ukończył Ailey/Fordham BFA Program in Dance. Zaczął tańczyć w wieku 15 lat, jako uczeń Talent Unlimited High School. Jako stypendysta trenował również w Martha Graham School, Dance Theater of Harlem, Manhattan Youth Ballet, Arts Umbrella oraz w szkole Ailey School. Występował gościnnie z artystami z Tokio Ballet School oraz wziął udział w Paradzie Macy’s z okazji Święta Dziękczynienia. Wykonywał choreografie Alvin’a Ailey, George’a Balanchine’a, Marthy Graham, William’a Forsythe, a także Jiří Kylián’a. To jego pierwszy sezon w Ailey II.

 

Zgłoszenia prosimy przysłać na adres: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl
Koszt masterclass: 120 zł/ 110 zł*
*opłata za udział w warsztatach dla uczestników zajęć Centrum Ruchu

Wpłat można dokonywać po potwierdzeniu informacji od organizatorów o wpisaniu na listę uczestników na numer konta:
Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 tytułem „Masterclass – Ailey II”
Adres odbiorcy: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 LublinNovember 17th, 2018/Saturday/12:00 – 3:00 pm
Ballet room, Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1

We invite you to take part in the masterclass under the leadership of Troy Powell – the current artistic director of Ailey II with the participation of the dancers of the group: Caroline Theodora Dartey Marcel Wilson, Jr.
The proposed masterclass has been prepared especially for professional dancers, graduates of ballet schools and students of dance and choreography.

Please send your application with a short dance CV until November 12th.
The order of applications is decisive. If the list of participants is full before the deadline mentioned above expires, the recruitment process will be finalised earlier.
The number of places is limited.

TROY POWELL, Artistic Director, Ailey II

 

Ailey-II-Artistic-Director-Troy-Powell.-Photo-Eduardo-Patino-NYC On July 1, 2012, Troy Powell became only the second person to lead Ailey II since its inception in 1974.  A native New Yorker, Mr. Powell began his dance training at the age of nine as a scholarship student at The Ailey School.  Following his graduation from The High School of Performing Arts, he became a member of Ailey II and then joined Alvin Ailey American Dance Theater in 1991.  He toured throughout the United States, South America, Europe, and South Africa for ten years with the Company before becoming a master teacher at The Ailey School and resident choreographer of Ailey II.  Mr. Powell has choreographed ballets for Alvin Ailey American Dance Theater, Ailey II, The Ailey School, Dallas Black Dance Theater, National Dance Company of the Bahamas, and Alaska Dance Theater, as well as three episodes of “Sesame Street.”  His guest artist credits include performing with companies including Batsheva, Dallas Black Dance Theater, and Complexions.  Mr. Powell has been featured in an American Express commercial with the Ailey company and has also appeared on television in George C. Wolfe’s “The Colored Museum”, the PBS Great Performances: Dance in America special “A Hymn for Alvin Ailey”, choreographed by Judith Jamison, “America’s Next Top Model,” and most recently the Polish version of “So You Think You Can Dance.”

CAROLINE THEODORA DARTEY – Geneva /  Switzerland
Ailey-IIs-Caroline-Theodora-Dartey.-Photo-by-Kyle-Froman

She trained in rhythmic gymnastics in her hometown at the age of five, eventually rising to national and international levels and becoming the Swiss Champion in her category from 2009-2011. She later began dancing at the Conservatoir Populaire de Musique, Danse et Théâtre of Geneva. Ms. Dartey also trained at The Ailey School as a scholarship student and performed in Alvin Ailey’s “Memoria” during Ailey’s 2017 New York City Center season. This is her first season with Ailey II.

 

MARCEL WILSON, JR  – Bronx /  Nowy Jork
Ailey-IIs-Marcel-Wilson-Jr.-Photo-by-Kyle-Froman

He is a recent graduate of the Ailey/Fordham BFA Program in Dance. He began his dance training at the age of 15 as a student at Talent Unlimited High School. Mr. Wilson has also trained on scholarship at the Martha Graham School, Dance Theatre of Harlem, Manhattan Youth Ballet, Arts Umbrella, and The Ailey School. He performed as a guest artist with the Tokyo Ballet School and appeared in the 2013 Macy’s Thanksgiving Day Parade. Mr. Wilson has performed works by Alvin Ailey, George Balanchine, Martha Graham, William Forsythe, and Jiří Kylián. This is his first season with Ailey II.

 

Applications should be sent to the following address: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl
Participation fee: 120 zl / 110 zl*
*participation fee for attendees of Centrum Ruchu

After the organisers confirm adding participants to the list, payments can be made on the following account number:
Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 with the title “Masterclass – Ailey II”
Recipient’s address: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

 

 

Kontakt


Centrum Kultury w Lublinie

ck.lublin.pl
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kasa


tel. 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca<br>

ltt.art.pl
tel. 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl