Reflections – interaktywna instalacja

16 – 19 listopada 2018
16.11.2018 /piątek/, godz. 17-19
17.11.2018 /sobota/, godz. 16-17; 20-21
18.11.2018 /niedziela/, godz. 16-17; 20-21
19.11.2018 /poniedziałek/, godz. 16-18

Reflections jest instalacją, w której odbiorca porusza się po sieci współzależności pomiędzy przestrzenią, zbiorem danych oraz dźwiękiem. Odbiorca staje się jednym z czynników kształtującym całe środowisko.
Dźwięk zaczyna funkcjonować niezależnie od swojego pierwotnego źródła. Staje się dotykalny, można go ścisnąć, przenieść, rozerwać – zupełnie tak, jak przedmiot. Ciało odbiera wrażenia niemożliwe do definicji jako jednoznacznie słyszalne lub dotykowe. Odwołując się do pamięci ciała instalacja zaciera granice pomiędzy tradycyjną sprawczością poszczególnych zmysłów oraz bada możliwości poszerzenia percepcji. Eksperymentując ze światłem, ludzkimi reakcjami oraz technologią wytwarza hybrydyczną sferę łączącą w sobie elementy cyfrowe i analogowe.
Instalacja korzysta z technologii mapującej ruch ciała i sonifikującej dane o jego dynamice. Zmiana pozycji przedramion, napięcie mięśni i wykonywane gesty kształtują dźwięk istniejący w pętli zwrotnej z ciałem i ruchem w przestrzeni.

Przestrzeń instalacji zaprojektowana została do indywidualnego doświadczenia.

Anna Kamińska – tancerka, choreografka. Absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Tearanej im. L. Solskiego w Krakowie. Studentka kierunku Media Interaktywne i Widowiska na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako freelancer współpracowała z polskimi i zagranicznymi choreografami, tworzy także własne prace. Jej zainteresowania ogniskują wokół zagadnień percepcji oraz relacji pomiędzy ciałem, a dźwiękiem. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przemysław Degórski – sound designer, dyrygent, kompozytor, absolwent kierunku Media Interaktywne i Widowiska na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i student Dyrygentury Symfonicznej na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.  Jego zainteresowania artystyczno-badawcze skupiają się wokół odkrywania
bezpośrednich interakcji i zależności pomiędzy dźwiękiem a ruchem, analizowaniu relacji sonicznych w obrębie dźwiękowych środowisk. Prowadzi szeroką działalność artystyczną – pisze muzykę do spektakli teatralnych i tanecznych, pracuje z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi wykonując repertuar muzyki od XVIII wieku do najnowszej, tworzy interaktywne instalacje sound-artowe.

Reflections is an installation which explores the network between space, data and sound. Spectators and their movement is a one of the agents in the whole environment.
The sound functions regardless of its source, become tangible, possible to squeeze, move and recreate – just like an object. The body receives sensations which cannot be defined as just audible or tactile. The installation uses memory of the body to blur the boundaries between traditional agencies of the senses and explores the possibilities to expand the human perception. Experimenting with lights, human reactions and technology creates hybrid sphere which connects digital and analogue elements.
The installation maps body movement with a sound creating sonic floating data. The changes of arms position, tension of the muscles and gestures shape the sound which exist in a feedback loop with the body and the movement in the space.

Reflections is designed for individual experience.

Anna Kamińska – dancer, choreographer. She gratuaded from Dance Department in Bytom (Ludwik Solski State Drama School in Cracow). Student of Interactive Media and Performance (Adam Mickiewicz University in Poznań). As a freelancer she collaborated with Polish and foreign choreographers, she also creates her own performances. Her interests are focus on the issue of perception and relation between movement and sound.
Przemysław Degórski – sound designer, orchestral conductor, composer, the graduate of Interactive Media and Performance (Adam Mickiewicz University in Poznań) and the student of Orchestral Conducing (Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań). In his art&science activity he is interested in exploring interactions and correlations between sound and motion. He also analyses sonic relations within sound environments. In his artistic activity he is focused around composing music for dance and theater performances, working with symphony orchestras and chamber ensembles on both classical and contemporary music repertoire, creating interactive sound art installations.

Kontakt


Centrum Kultury w Lublinie

ck.lublin.pl
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kasa


tel. 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca<br>

ltt.art.pl
tel. 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl