warsztaty choreograficzne dla tancerzy hip – hopowych

23 listopada, 14.00 – 18.15
Sala prób numer 4 Centrum Kultury w Lublinie

Zapraszamy do skorzystania z niesamowitej okazji i wzięcia udziału w warsztatach choreograficznych dla tancerzy hip – hopowych prowadzonych przez założyciela i choreografa Massala Dance Company: Fouad Boussouf oraz tancerza kompanii Nicolas Grosclaude.

14.00 – 16.00 – Fouad Boussouf
16.15 – 18.15 – Nicolas Grosclaude

Fouad Boussouf / Francja
Choreograf, tancerz i pedagog o pochodzeniu francusko-marokańskim. Założył Massala Dance Company w 2006 roku łącząc w swoim repertuarze różne style: hip-hop, taniec współczesny, tradycyjne tańce Północnej Afryki oraz nowy cyrk.

Fouad Boussouf stworzył kilka multidyscypilnarnych spektakli, w tym: „Zoom”, “Deviation”, “Témoin(s)”, “A Condition”, “Afflux”, “Concept Lavoir”, “Transe”, “The Elements”, “Esperluette”, “Le Moulin du Diable” oraz “Näss”. Spektakle Massali zdobyły uznanie krytyków we Francji oraz reszcie Europy, na Karaibach, na Bliskim Wschodzie oraz Pólnocnej Afryce. Ostatni spektakl Massali Näss został wybrany przez Aerowaves – Europejską sieć tańca jako jeden z najlepszych spektakli roku 2018 i obecnie jest pokazywany na całym świecie.
Nicolas Grosclaude / Francja
Urodzony w 1994 roku, Nicolas zaczął tańczyć w 2009 roku. Uczył się w Thony Maskot School w Paryżu, a od 2014 nabywał doświadczenia w multidyscyplinarnym treningu hip hopowym współpracując z Revolution Company w Bordeaux. W Danii tańczył w Next Zone Dance Company w Kopenhadze. Nicolas dołączył do Massali w 2016 roku i tańczy w spektaklu „Näss” oraz „Transe”.

OPIS WARSZTATÓW:
“Näss”, spektakl wykonany przez Massala Dance Company z Francji, łączy hip hop, taniec współczesny i tradycyjne marokańskie rytmy. Twórcy z Cie Massala poprowadzą 23 listopada warsztaty wykorzystując tematy, style i techniki, które posłużyły jako podstawa do powstania spektaklu „Näss”.

Warsztaty mają na celu dostarczenie narzędzi choreograficznych oraz nowego słownika ruchowego tancerzom hip hopowym w celu wzbogacenia i rozwoju ich własnej niepowtarzalnej techniki.

Warsztaty będą wykorzystywały ruch, pracę z podłogą, dźwiękiem, muzyką, grawitacją i przestrzenią, będą dotyczyć wzajemnych relacji tancerzy, jak również ćwiczeń z wizualizacją, które mają pobudzić ich wyobraźnię.


Opłata: grupa 50 zł / 40 zł*
* opłata za udział w warsztatach dla uczestników Centrum Ruchu

1. Prosimy o przysłanie maila z krótkim tanecznym bio na adres mailowy warsztaty.taniec@ck.lublin.pl
2. Liczba miejsc warsztatach jest ograniczona.
3. Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. Wpłat prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu informacji od organizatorów o wolnych miejscach w grupie na poniższe dane:
Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 tytułem „Warsztaty hip – hop”
Adres odbiorcy: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
4. Na zgłoszenia potwierdzone wpłatą czekamy do dnia 19 listopada 2018. Po tym terminie rezerwacje miejsc w grupie nie potwierdzone wpłatą lub informacją będą zwalniane.
5. Warsztaty są adresowane do tancerzy z kilkuletnim doświadczeniem.
6. Warsztaty są adresowane do osób powyżej 16 roku życia.

 November 23, 2:00  – 6:15 pm,
Rehearsal room 4 Centrum Kultury in Lublin

We invite you to jump at an opportunity and to join in choreographic workshops for hip-hop dancers led by Fouad Boussouf – founder and choreographer of Massala Dance Company and Nicolas Grosclaude – group dancer.

2:00 – 4:00 pm – Fouad Boussouf
4:15 – 6:15 pm – Nicolas Grosclaude

Fouad Boussouf / France
A French-Moroccan choreographer, dancer and teacher, Fouad Boussouf founded Massala Dance Company in 2006, bringing together hip-hop, contemporary dance, North African traditional dances and new circus.

Fouad Boussouf has created several multi-disciplinary dance performances including Zoom, Deviation, Témoin(s), A Condition, Afflux, Concept Lavoir, Transe, The Elements, Esperluette, Le Moulin du Diable and Näss. Massala’s performances have received critical acclaim in France, Europe, The Caribbean, the Middle East and North Africa. The company’s latest performance Näss (2018) was selected by Aerowaves European dance network for the 2018 edition of the Spring Forward Festival/Showcase and is currently receiving requests for touring from around the world.

Nicolas Grosclaude / France
Born in 1994, Nicolas started dancing in 2009 and decided to consecrate his life to his passion. He trained at Thony Maskot School in Paris and in 2014 followed multidisciplinary Hip Hop training with Revolution Company in Bordeaux. In Denmark he danced with Next Zone Dance Company at the Royal Danish Theatre of Copenhagen. Nicolas joined Massala Company in 2016 as a dancer in Näss and a substitute in Transe.

Workshops Description:
Näss (People), a performance by Massala Dance Company, France, combines hip hop, contemporary dance and traditional Moroccan rhythms. Using the themes, styles and techniques of Näss as a basis, dancers from the company will give workshops on 23rd.

The purpose of the workshops is to provide choreographic tools and new vocabulary to hip hop and contemporary dancers in order for them to enhance and develop their own, unique technique.

Exercises include movement, floor work, work with space, in relation with the other, work with sound and music, work with gravity, as well as visualisation exercises to boost one’s imagination.


 

participation fee: 50 zl/ 40 zl*
*participation fee for attendees of Centrum Ruchu

1. Please send an email with a short dance bio to warsztaty.taniec@ck.lublin.pl
2. The number of places in the workshops is limited.
3. The order of applications confirmed by the payment is decisive. Please make the payment only after receiving the organisers’ confirmation about available places in the group for the following data:
Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 with the title „Warsztaty hip hop”.
Recipient’s address: Centrum Kultury in Lublin, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
4. Time for applications confirmed by the payment elapses November 19th, 2018. After this date, reservations of places in the group that are not confirmed by the payment or information will be cancelled.
5. The workshops are dedicated for dancers with several years of experience.
6. The workshops are dedicated for people over the age of 16.

 

 

Kontakt


Centrum Kultury w Lublinie

ck.lublin.pl
ul. Peowiaków 12
Lublin

Kasa


tel. 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca<br>

ltt.art.pl
tel. 81 466 61 46
e-mail: taniec@ck.lublin.pl