Wydarzenie

Joanna Leśnierowska i Agata Siniarska _ Wokół Yanki Rudzkiej i Poli Nireńskiej

Spotkanie z Joanną Leśnierowską i Agatą Siniarską, współautorkami spektakli inspirowanych twórczością Yanki Rudzkiej („Wielogłos” Joanna Leśnierowska) i Poli Nireńskiej („Druga natura” Agata Siniarska). / Terytoria choreografii

Lokalizacja

Centrum Kultury w Lublinie, Peowiaków, Lublin, Polska