Lublin Dance Theatre

In my beggining is my end / W moim początku jest mój kres 

 

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.

T.S. ELIOT

 

Where is the past and where is the future if everything that really exists – is now? Despite the cult of youth, of idealized bodies and physical fitness, our bodies and minds keep changing. There comes the great beauty of old age, which places the past in memory and the future in anticipation of another moment of happiness. The performance of the Lublin Dance Theater takes place in this state of suspension between nostalgia and hope. This multidimensional performance is also a meeting point for creators representing diverse fields, places, origins and ages. It asks about our collective and individual attitudes about the past and about what is yet to come. It is a game of plunging into nostalgia, recalling good and bad old times. It is an expression of fear of old age and death –
as much as of the expectation of happiness or of that one artistic moment that we have always craved to experience. The latest performance of the Lublin Dance Theater was created
on the occasion of the 20th anniversary of the ensemble and based on T. S. Eliot’s „Four quartets”.

 

Gdzie znajdują się przeszłość i przyszłość, skoro wszystko co istnieje naprawdę – jest teraz?

Na przekór kultowi młodości, wyidealizowanych ciał i wirtuozerskiej sprawności fizycznej, nasze ciała i umysły zmieniają się. Nadchodzi wielkie piękno starości, która zamyka przeszłość w pamięci, a przyszłość w oczekiwaniu na kolejny moment szczęścia. Spektakl Lubelskiego Teatru Tańca rozgrywa się w tym stanie zawieszenia pomiędzy nostalgią i nadzieją.

Ten wielokodowy spektakl, jest spotkaniem twórców różnych dziedzin. Pyta o nasz wspólny, ale też indywidualny stosunek do przeszłości i do tego, co ma nadejść. Jest próbą zabawy w popadanie w nostalgię, pogrążanie się w stare dobre i złe czasy, ale również wyrazem lęku przed starością i śmiercią, czy oczekiwaniem szczęścia i tego najważniejszego momentu artystycznego, którego zawsze próbowaliśmy doświadczyć.
Najnowszy spektakl Lubelskiego Teatru Tańca powstał z okazji jubileuszu dwudziestolecia zespołu i jest oparty na „Czterech kwartetach” T. S. Eliota.

Czas przeszły i obecny czas
Oba są chyba obecne w czasie przyszłym
A przyszły czas jest zawarty w czasie przeszłym.

T.S. Eliot

 

director, scenario / reżyseria, scenariusz: Joanna Lewicka
cast / obsada: Ryszard Kalinowski, Beata Mysiak, Anna Żak i Goście
multimedia, stage design / multimedia, scenografia: Aleksander Janas
costumes / kostiumy: El Bruzda (Marta Góźdź)
masks / maski: Monika Zadurska-Bielak, Tomasz Bielak
chorus, composition / chór i kompozycja : Tomasz Krzyżanowski
voice / głos : Sean Palmer
light design /światła: Aleksander Janas / Miłosz Wójciuk
movment/ ruch: Lublin Dance Theatre with cooperation with the director / Zespół Lubelskiego Teatru Tańca we współpracy z reżyserką 
production /produkcja: Anna Kalita, Konrad Kurowski
financial support / wsparcie finansowe: Centre for Culture in Lublin /Centrum Kultury w Lublinie
premiere /premiera: 06. 2021
duration /czas trwania : 60 min

trailer >>> 
contact: Anna Kalita, taniec@ck.lublin.pl