Wydarzenie

20 – lecie MSTT – ludzie, relacje, zdarzenia

Spotkanie pierwsze – Forma – 7 listopada godz.17.00

/ First meeting – Form – 7 th November at 17.00 leading Grzegorz Kondrasiuk

Sala Kinowa / CK Cinema

Spotkanie drugie – Esencja – 12 listopada godz.16.00

/ Second meeting – Essence – 12 th November at 16.00 – leading Jadwiga Majewska

Piwnice CK/ CK Basement

Spotkanie z Tymi, którzy wymyślili, zainicjowali i doprowadzili do powstania Festiwalu, z Tymi,

którzy wspierali festiwal przez 20 lat, także z Tymi artystami, którzy byli obecni na scenie MSTT od

pierwszych edycji i nowymi Twórcami, którzy dołączyli do Festiwalu w ostatnich latach. Zapytamy

o miejsce MSTT w historii polityki kulturalnej i rozwoju kultury w Lublinie, a także miejsce w historii

polskiego i europejskiego tańca. Porozmawiamy o ciągłości tradycji, o zmianach zachodzących

w myśleniu i mówieniu o tańcu, o zmianach w samym tańcu w Polsce i w Europie.

Jadwiga Grabowska, publikuje jako Jadwiga Majewska Polska / Poland

Krytyk, teoretyk, kurator, wykładowca. Ukończyła religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim,

na którym gościnnie prowadzi autorskie zajęcia. Regularnie pisuje do miesięcznika „Teatr” –

gdzie jest stałą współpracowniczką i autorką bloków monograficznych poświęconych tańcowi

– oraz do „Didaskaliów”. Publikowała także m.in. w Znaku, Tygodniku Powszechnym, Res Publice

Nowej, Arttaku. Współpracuje też jako konsultant programowy z TVP Kultura. Ostatnio wydała

The Body Revolving the Stage. New Dance in New Poland (IT, 2011). Jako krytyczka zajmuje

się przede wszystkim polskim oraz amerykańskim tańcem współczesnym – kilka lat spędziła

w USA. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011, w ramach którego

opracowała dwie antologie tekstów o tańcu współczesnym. Jest współzałożycielką Otwartego

Forum Środowisk Sztuki Tańca. Zasiada w Radzie Programowej ds. Tańca Instytutu Muzyki i Tańca,

członkiem Dance Critics Association oraz Congress of Research in Dance. W 2013 roku powołała

do życia, stworzyła i do 2015 współkuratorowała (wraz z Katarzyną Bester) Międzynarodowy

Festiwal Tańca Współczesnego KRoki w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. W 2015 roku

powołała do życia (wraz z Mikołajem Mikołajczykiem) i stworzyła program Sceny Tańca Studio

w Teatrze Studio w Warszawie. Od 2016 sama kuratoruje tej Scenie.