Wydarzenie

Anna Kamińska, Patryk Durski _ 5 dm3

choreografia i taniec / choreographed & performed

by: Anna Kamińska, Patryk Durski

nagrody / prize: NAGRODY JURY na konkursie

3…2…1…TANIEC! 2015 w Krakowie

czas trwania / duration: 10 min

Etiuda Anny Kamińskiej i Patryka Durskiego,

absolwentów PWST na Wydziale Teatru Tańca

w Bytomiu. Punktem wyjścia do pracy nad projektem

był temat komunikacji pozawerbalnej i ruchu ciała jako

uniwersalnego języka tworzącego relację z drugim

człowiekiem. Dynamiczna sieć afektów i cielesnych

reakcji pozwala nam nie tyle poznać siebie, co stwarza

nas w kontekście każdego pojedynczego spotkania.

Zdjęcia