Wydarzenie

Jonathan Burrows, Matteo Fargion, Hugo Glendinnig _ 52 Portrety

„52 Portrety” jest to filmowa kulminacja projektu online stworzonego przez choreografa Jonathana Burrowsa, kompozytora Matteo Fargiona oraz twórcę filmowego Huga Glendinninga. Projekt zakładał stworzenie krótkich portretów opartych na gestach dla różnorodnego grona tancerzy oraz performerów i publikowanie jednego z nich każdego poniedziałku roku 2016.

52 bohaterów tych portretów zostało wyselekcjonowanych tak, aby reprezentowali eklektyczny charakter londyńskiej sceny tanecznej. Twórcy zaprosili także do udziału artystów, którzy prezentowali swoje spektakle na przestrzeni tego roku w Sadler’s Wells, jednym z najważniejszych ośrodków tworzących i prezentujących taniec w Wielkiej Brytanii. Na każdy z portretów składa się bardzo osobisty taniec performera, który filmowany jest siedząc przy stole, a akompaniuje mu śpiew Matteo, który wyśpiewuje ich autobiografie oparte na brzmieniu głosów artystów. Bohaterowie tych porterów są reprezentantami najróżniejszych grup wiekowych, artystycznych dyscyplin i kulturowego pochodzenia.

„52 portety” powstały dzięki sukcesowi jaki odniósł „The Elders Project”, który jest poprzednikiem tego filmu i został zrealizowany w 2014 na zamówienie Elixir Festival w Sadler’s Wells. Podobnie jak poprzednio, ten projekt został pomyślany jako hołd o epickim rozmachu złożony wobec sztuki tańca. Dotychczasowe reakcje odbiorców są potwierdzeniem przejmującej głębi, urzekającego humoru oraz niezwykłej siły oddziaływania tego projektu, który odkrywa przed widzami nieodkryte do tej pory historie, myśli oraz zmagania tancerzy.

producent: Sadler’s Wells
czas trwania: 120 min

Lokalizacja

Centrum Kultury w Lublinie, Peowiaków, Lublin, Polska