Wydarzenie

Quadro Contemporary Dance Group _ Accordances

choreografia: Inna Aslamova
muzyka: Orqestra De Las Nubes
występują: Inna Aslamova, Elena Zaitseva, Olga Khytyliova, Elena Suleiko

Grupa istnieje od 1994 roku, obecnie działa przy Homelskim Centrum Kultury. Na jej repertuar składają się miniatury choreograficzne takie jak „inne niebo”, „Harmonia niepewnej równowagi”, „Lustro”, „Dziwny walc”, a także spektakle choreograficzne „ Korytarze ze snu dziecka” i  „Zbieżność”.

Tancerze studiują różne techniki tańca, ma to na celu rozszerzenie warsztatu, rozbudowanie świadomość twórczej i poszerzenie skali interpretacyjnej przy budowaniu własnych chorografii. Dla tancerzy białoruskich ruch to odczuwanie, uderzająca cechą ich spektakli jest plastyczność kompozycji ruchowej i wyraźnie zarysowany tradycyjny temat jakim jest rozumienie kobiecości jako archetypu.