Wydarzenie

Olga Labovkina _ Adoption

Choreografia, taniec / Staging, performing: Olga Labovkina Czas trwania / Duration: 25 min

Spektakl podejmuje temat wielu płaszczyzn akceptacji: samego siebie, bycia częścią grupy,

samotności… Czy jestem zdolny kochać? Jak daleko jestem w stanie przesunąć swoje granice, aby

zaakceptować kogoś innego?