Wydarzenie

Alessandro Sciarroni, Alexander Andriyashkin, Clément Layes

prowadzenie: Anna Królica