Wydarzenie

Iwona Olszowska i Jacek Owczarek _ “…And We Will Have Danced Together – score 1”

Winda – schody – korytarz – ściany – szklane drzwi – ciała i dźwięk
Winda – skojarzenia wprost i klisze.
Jak się zachowujemy?
Co kreują krótkie spotkania?
Czy stoi za nimi jakaś historia?
Co, jeśli drzwi są otwarte lub się otwierają?
Co, jeśli drzwi są zamknięte lub się zamykają?
Korytarz – ściany, może szklane drzwi?
Podróż w korytarzu i dźwięku.
Jak coś staje się nieme?
Co wydarza się za szkłem?

…And We Will Have Danced Together to seria pięciu akcji performatywnych mających na celu zbadanie możliwości ruchu służącego przemieszczaniu się pomiędzy ciałami, w czasie i przestrzeni. Stworzone w odpowiedzi na estetyczne i krytyczne propozycje Judson Dance Theatre (Nowy Jork, 1962-64) i innych współczesnych im twórców, akcje nawiązują do zasad najbardziej charakterystycznych dla artystów ery grupy Judson: ruchów pieszych, performansów w przestrzeni publicznej, dostępnych technologii, „czystego” ruchu i współpracy interdyscyplinarnej. Spuścizną grupy Judson jest, pod wieloma względami, poszerzanie horyzontów estetycznych. Pięćdziesiąt lat później, współcześni nam korzystają z przestrzeni utorowanych przez tamtych artystów  dążąc do uwzględnienia zróżnicowanych praktyk i sposobów tworzenia w sferze tańca. Jednak zamiast próbować odtworzyć lub utrwalić cechy charakterystyczne dla epoki grupy Judson, akcje w serii starają się zbadać sposób, w jaki wymienione podejścia przedostały się do nowoczesnej świadomości, a także różnorodne interpretacje i permutacje, które pojawiły się po drodze.