Wydarzenie

Kathryn Schetlick & Zena Bibler & Movement Party _ “…And We Will Have Danced Together – score 2”

Poszukiwania w tej akcji można najlepiej podsumować jako nielinearną grę (tańca video) telefonu. Wykorzystując przenośną technologię (iPhone), wielopokoleniowy, wielonarodowościowy zespół reaguje wzajemnie na swoje ruchy tworząc kompozycję w czasie i przestrzeni. Wyobrażamy sobie, że działanie to może dać wgląd w inspiracje i proces powstawania pomysłów, ich przekazywania, przemian i przetwarzania.

…And We Will Have Danced Together to seria pięciu akcji performatywnych mających na celu zbadanie możliwości ruchu służącego przemieszczaniu się pomiędzy ciałami, w czasie i przestrzeni. Stworzone w odpowiedzi na estetyczne i krytyczne propozycje Judson Dance Theatre (Nowy Jork, 1962-64) i innych współczesnych im twórców, akcje nawiązują do zasad najbardziej charakterystycznych dla artystów ery grupy Judson: ruchów pieszych, performansów w przestrzeni publicznej, dostępnych technologii, „czystego” ruchu i współpracy interdyscyplinarnej. Spuścizną grupy Judson jest, pod wieloma względami, poszerzanie horyzontów estetycznych. Pięćdziesiąt lat później, współcześni nam korzystają z przestrzeni utorowanych przez tamtych artystów  dążąc do uwzględnienia zróżnicowanych praktyk i sposobów tworzenia w sferze tańca. Jednak zamiast próbować odtworzyć lub utrwalić cechy charakterystyczne dla epoki grupy Judson, akcje w serii starają się zbadać sposób, w jaki wymienione podejścia przedostały się do nowoczesnej świadomości, a także różnorodne interpretacje i permutacje, które pojawiły się po drodze.