Wydarzenie

Justyna Jasłowska, Robert Curgenven, Ludomir Franczak _ “…And We Will Have Danced Together – score 5”

Statyczność w zgiełku miejskim, małe nieuświadomione „przyruchy” wykonywane w oczekiwaniu na zielone światło na przejściu dla pieszych. Obraz i dźwięk otoczenia. Wszystko miesza się i wyolbrzymia, by zaraz potem zniknąć. Czy to co robimy jest powtórzeniem ruchu/dźwięku/obrazu innych ludzi? Czy nasze własne kody ruchowe są w stanie współgrać z przestrzenią? Na ile otoczenie – komunikacyjne, architektoniczne, społeczne – steruje naszym ciałem i umysłem? Poddać się temu, czy raczej przeciwstawić? Nasz spektakl jest jak łagodne przejście od teatru do ulicy. Znika, rozpływa się w przestrzeni.

…And We Will Have Danced Together to seria pięciu akcji performatywnych mających na celu zbadanie możliwości ruchu służącego przemieszczaniu się pomiędzy ciałami, w czasie i przestrzeni. Stworzone w odpowiedzi na estetyczne i krytyczne propozycje Judson Dance Theatre (Nowy Jork, 1962-64) i innych współczesnych im twórców, akcje nawiązują do zasad najbardziej charakterystycznych dla artystów ery grupy Judson: ruchów pieszych, performansów w przestrzeni publicznej, dostępnych technologii, „czystego” ruchu i współpracy interdyscyplinarnej. Spuścizną grupy Judson jest, pod wieloma względami, poszerzanie horyzontów estetycznych. Pięćdziesiąt lat później, współcześni nam korzystają z przestrzeni utorowanych przez tamtych artystów  dążąc do uwzględnienia zróżnicowanych praktyk i sposobów tworzenia w sferze tańca. Jednak zamiast próbować odtworzyć lub utrwalić cechy charakterystyczne dla epoki grupy Judson, akcje w serii starają się zbadać sposób, w jaki wymienione podejścia przedostały się do nowoczesnej świadomości, a także różnorodne interpretacje i permutacje, które pojawiły się po drodze.