Wydarzenie

SKVO'S Dance Company _ Bardo

Reżyseria: Olga Skvortsova
Choreografia: Olga Skvortsova we współpracy z tancerzami
Taniec: Hanna Korzuyk, Valeria Khripatch, Iryna Shyrokaya, Andrew Dmitriev, Eugene Beglov.
Premiera: czerwiec 2013
Czas trwania: 30 min

“Bardo” – stan pośredni pomiędzy jedną jakością a drugą. Jest to eksperymentalna praca dotycząca Człowieka i jego relacji do czasu, śmierci, innych ludzi. Opowiada również o deficycie uprzejmości i współczucia.

Moment siły zwany również momentem obrotowym to zdolność siły do wprowadzania obiektów w ruch wokół własnej osi, trzonu lub punktu podparcia. Definicja momentu siły zakłada, że prędkość kątowa i/lub moment bezwładności przedmiotu ulegają nieustannym zmianom. Tak jak siła może być rozumiana jako pchnięcie lub pociągnięcie przedmiotu, moment siły to po prostu obrót obiektu. Mówiąc potocznie, moment obrotowy jest miarą siły obracającej przedmiot taki jak śruba czy koło zamachowe. Nie odnosi się to do życia codziennego.

www.facebook.com/SkvosDanceCompany