Wydarzenie

Sławomir Krawczyński i Anna Godowska _ Bataille i świt nowych dni

scenariusz i reżyseria / script and direction: Sławomir Krawczyński choreografia / choreography:

Anna Godowska tancerze / dancers: Aleksandra Bożek-Muszyńska, Natalia Dinges, Paweł Grala,

Bartosz Ostrowski, Łukasz Przytarski, Zofia Tomczyk muzyka / music: collage & remix zdjęcia

/ photos: Aleksandra Osowicz grafika / design: Michał Łuczak realizacja techniczna / technical

realization: Łukasz Kędzierski produkcja / production: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

koprodukcja / coproduction: Fundacja Ciało/Umysł, 20 Międzynarodowe Spotkania Teatrów

Tańca, Centrum Kultury w Lublinie projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego / The project was created under a grant from the Ministry of

Culture and National Heritage 2015 czas trwania / duration: 60 min

Czym może być podróż do niemożliwego? Sześcioro tancerzy w przejmującym świecie Georgesa

Bataille’a, francuskiego kontestatora współczesnej kultury. Jego paradoksalna filozofia milczącym

gestem wskazuje na taniec. Tańcząc, odkrywamy grozę i ukryte w głębi nowe przestrzenie. Skaczemy

w pustkę i odnajdujemy śmiech. Taniec staje się próbą suwerenności, wyrażając namacalnie i bez

słów niezwykły dramatyzm myśli Bataille’a z jego głównym pytaniem: czy możemy stać się na

nowo?