Wydarzenie

Vera Mantero _ Co można powiedzieć o Piotrze

choreografia: Vera Mantero
taniec: Vera Mantero
ścieżka dźwiękowa: Gilles Deleuze (fragmenty “Spinosa: Immortalité et Éternité”)
światło: Bruno Gaspar
kostiumy: Vera Mantero
czas trwania: 17 min.
montaż ścieżki dźwiękowej: Vera Mantero wraz z Vítorem Rua i António Duarte

W 2006 podczas obchodów Światowego Dnia Tańca zaprezentowałam krótką improwizację do dźwięku głosu Gillesa Deleuze prowadzącego wykład na temat Spinozy i jego teorii trzech rodzajów wiedzy dostępnej istotom ludzkim (wykład, o którym mowa, skupia się na pierwszym rodzaju wiedzy, najbardziej podstawowym, w którym prawie wszystko pozostaje w ruchu). Dokonałam pewnych ingerencji w tymczasowości mowy Deleuze’a, ale tylko minimalnych, jako że sama mowa posiadała już pewne bardzo ciekawe cechy. Swój ruch oparłam na nacisku i gruntowaniu, na ciele, które naciska i popycha przestrzenie oraz jest całkowicie skierowane w stronę ziemi. Ta propozycja jest zgodna z wieloma innymi moimi pracami, w których promuję różnorodność – filozofia i intuicja wchodzą w interakcję, podobnie jak komunikaty werbalne i pozawerbalne, racjonalne i irracjonalne.

Vera Mantero

www.orumodofumo.com

Zdjęcia