Wydarzenie

Arts Printing House / Scena młodych artystów programu “Open Space '13” _ Contemporary?

Pomysł, choreografia i taniec: Agne Ramanauskaite, Paulius Tamole, Mantas Stabacinskas
Dramaturgia: Sigita Ivaskaite
Projekt światła: Povilas Laurinaitis
Czas trwania: 60 min

Jest to prawdopodobnie pierwszy spektakl na Litwie, w którym trójka artystów spogląda na tamtejszą scenę taneczną z autoironią wynikającą z cytowania banalnych ruchów, bardziej rozbudowanych fraz, a nawet odniesień kostiumowych. „Contemporary?” skupia się paradoksalnie na procesie tworzenia tańca. Co składa się na spektakl taneczny? O czym stara się mówić? Które elementy są niezbędne, a które opcjonalne? Czy widownia rozumie o co w tym wszystkim chodzi, czy istnieje konieczność tłumaczenia znaczenia spektaklu? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: trzeba po prostu tańczyć.

Spektakl zdobył nagrodę Złotego Krzyża Scenicznego w kategorii Fenomen Roku Sztuk Performatywnych za rok 2013.

www.menuspaustuve.lt