Wydarzenie

TranzDanz _ Cult

choreografia: Grzeson Peter Kovacs
muzyka: Gyorgy Arvai
kostiumy: Krisztina Palik (na podstawie pomysłu Grzesona Petera Kovacsa)
kierownik produkcji: Andrea Varga
występują: Veronika Vamos, Peter Kovacs

Teatr TranzDanz założył w 1987 roku Peter Kovacs, od 1978 roku profesjonalny tancerz, który w 1980 roku złożył pierwszy niezależny, autentycznie folklorystyczny zespól „Summasok dance Group”. Wcześniej by asystentem choreografa i repetytorem w Węgierskim Instytucie Baletowym. Zajmuje się też badaniem tańca w Węgierskiej Akademii Nauk. Nakręcił kilka filmów dokumentalnych o tańcu – w Północnej Afryce, Transylwanii i Karpatach. W 1989 roku razem z francuską choreografka Brigitte Farges i jej grupą przygotował, grany w całej Europie spektakl „Anigmas and other Visions, part 2”.

Pop powrocie do Budapesztu  przygotował z TranzDanz spektakl „Temporary Title”, nagradzany za muzykę, a także uznany za najlepszy alternatywny spektakl w Budapeszcie w 1993 roku.

Założyciel TranzDanz jest też dyrektorem MU Theatre, najważniejszego obecnie niezależnego teatru na Węgrzech, węgierskim reprezentantem europejskiego programu badawczego niepoświęconego tańcowi „Aerowaves” w którym uczestniczy 27 krajów oraz koordynatorem Eastream Project.

Grzeszon Peter Kovacs twórczo łączy badanie archaicznych form tańca, m.in. ugrofińskiego szamanizmu, które odszukać można w folklorze węgierskim z nowymi technikami tańca, na bazie lokalnej historii, opierając się na lokalnych korzeniach kulturowych współtworzyć chce część globalnej nowoczesności.

Przedstawienie „Cult” G.P Kovacs przygotował z tancerką Veroniką Vamos, która swoją edukację zaczęła od klasycznego baletu, akrobatyki, później studiowała techniki tańca modern, m.in. Limona i Grahama, a od ubiegłego roku poznaje u najlepszych mistrzów techniki rożnych odmian flamenco.

W spektaklu „Cult” G.P Kovacs kontynuuje poszukiwania nowego języka tańca, na skrzyżowaniu archaicznych i współczesnych technik tanecznych – zmierza ku syntezie dzisiejszych i dawnych tańców, mitów rytuałów.