Wydarzenie

Dada von Bzdülöw _ Człowiek, który kłamał, na przykład Heiner Muller

Teatr powstał w 1993 roku. Współpracuje z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku  i Teatrem Miejskim w Gdyni. Teatr zdobył liczne nagrody na festiwalach w Polsce, występował także za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Danii i Anglii.

„Język, którym posługuje się Teatr Dada określa się zawsze na nowo przy realizacji kolejnych przedstawień. Temat czy też idea spektaklu to wynik literackiej inspiracji. Teatr, taniec, mim są dla Dada nierozdzielną materią wodowiska.”

reżyseria i choreografia: Leszek Bzdyl
scenografia: Jacek Dembiński
występują: Bożena Zezula, Danuta Kleidysz, Anna Steller, Anna Nowak, Magda Chrzan, Milena Rewińska, Wojciech Kolesiński, Leszek Bzdyl

„Człowiek, który kłamał…”, to przedstawienie autotematyczne, tak, jak wiersz o wierszu. Obrazy wydobyte z dramatów Heinera Mullera (…) pojawiają się i niedokończone rozmazują się w przestrzeni skarlałego teatru Autora. Żurnalistka zadaje pytania, Autorki grają Ofelię wciąż na nowo  i wciąż inaczej. Hamlet szuka Autora, który go napisze jeszcze raz, Ojca, który go po raz kolejny przytłoczył, Teatru, w którym będzie mógł się znowu urodzić”.

Z folderu grupy

„Leszek Bzdyl wbrew drukowanemu w programie manifestowi nie odgrzał na szczęście niegdysiejszych dadaistycznych pomysłów, a zaproponował inspirowany utwoarami Heinera Mullera seans, niełatwo dający się przypisać do jakiegoś gatunku. Stosunkowe najbliżej mu było do nowoczesnego teatru ruchu,  ale nie określania są tu najważniejsze, lecz nastrój i rytm, w jakie wprowadzono widzów”

Krzysztof Sielicki, Teatr Nr 3, marzec 97