Wydarzenie

anna żak & daria dziedzic _ daleko od ciała

koncepcja, choreografia, taniec: anna żak & daria dziedzic
muzyka: oren ambarchi, fennesz, muslimgauze
reżyseria świateł: anna żak, daria dziedzic, grzegorz polak
współpraca techniczna i realizacja świateł: grzegorz polak, proscenium art
czas: 40 minut
premiera: Teatr Centralny Centrum Kultury w Lublinie, 16.05.2008 (prolog do spektaklu odbył się w lutym 2008)
produkcja: Teatr Centralny Centrum Kultury w Lublinie www.ck.lublin.pl

odległe światy przyciągają się…
zawieszone w nich ciała przenikają,
dalekie staje się bliskie

Spektakl za pomocą partnerstwa i dialogu buduje porozumienie pomiędzy światami. Jeżeli coś w tych światach dominuje, to jest to potrzeba wolności i niezależności, a jednocześnie wzajemnego wsparcia, które harmonizują i wypełniają przestrzeń.

„Choreografia ciała i światła stwarza atmosferę, którą trudno zapomnieć (…) Dzięki zharmonizowaniu wszystkich scenicznych detali przekroczona zostaje granica niedostępności przekazu (…) W spektaklu zarysowuje się fascynacja dialogowym tańcem, który skupia się na pokazaniu emocji i relacji nie dających się ująć w tradycyjnej fabule. Spektakl pozbawiony zbędnych ideologii nabiera wartości sam w sobie. Nastrój dopełnia muzyka, równie minimalistyczna jak środki sceniczne. Wszystko to sprawia, że przedstawiana forma jest czysta, wysublimowana(…) Tancerki mogą latać, mogą przełamać możliwości ludzkiego ciała i dzięki temu pokazać inną przestrzeń, której odczuwanie staje się najważniejsze. Synergia tańca, światła i dźwięku umożliwia niezwykłe wzmocnienie siły przekazu”

Marta Zgierska, Nowa Siła Krytyczna

anna żak jest tancerką Lubelskiego Teatru Tańca, a także współorganizatorem jego przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, a także kierownikiem artystycznym, pedagogiem, choreografem Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. z darią dziedzic tworzy nieformalny duet sceniczny poszukujący wyrazu artystycznego w akcjach tanecznych.

anna żak & daria dziedzic
d&a dance action

Zdjęcia