Wydarzenie

Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej _ DC 5861494

Grupa istnieje przy Politechnice Lubelskiej od 1977 roku jako zespół nowatorskich form tanecznych. W listopadzie 1993 roku kierownictwo  grupy przejęła Hanna Strzemiecka, opierając pracę zespołu na technikach i zasadach kompozycji tańca współczesnego. Zespół dość szybko został dostrzeżony praz polskie środowisko taneczne  i zagraniczny krytyków tańca współczesnego.

„… GTWPL Hanny Strzemieckiej jest grupa studencką o wielorakim podłożu tanecznym i szerokim zakresie treningu w budowaniu ruchu. Strzemiecka wyjątkowo dobrze pracuje z młodymi tancerzami, których trening ruchowy nie należy typowych w tańcu. Jej pracy przewodzi portretowanie charakterów  w narracjach wątkowych (…) Pytania stawiane w jej pracach są prowokujące i często bez odpowiedzi”.

Linda Zaldwell

DC 5861494

Poszukiwanie własnej osobowości poprzez próbę analizy otaczających nas ludzi, którym we współczesnym świecie przypisywane są kolejne numery, pozbawiające indywidualnych cech człowieka.

chorografia: Hanna Strzemiecka
muzyka: Azzura music – wiatr dzwonków
tańczy: Ryszard Kalinowski