Wydarzenie

Karolina Grzywnowicz i Agata Siniarska _ Druga natura – OTWARCIE WYSTAWY

W “Drugiej naturze” Agata Siniarska i Karolina Grzywnowicz podejmują temat nazistowskiej
przemocy, która w ramach projektu eksterminacji opartej o kryteria rasowe,
doprowadziła do śmierci milionów, wykorzystując przy tym naturę jako kamuflaż,
surowiec i mimowolnego sojusznika. Artystyczny dwugłos, jakim jest “Druga natura”,
ukazuje powiązanie nazistowskiego ludobójstwa z przemocowymi praktykami stosowanymi
wobec środowiska przyrodniczego.
Performance Agaty Siniarskiej bierze za punkt wyjścia twórczość i biografię Poli Nireńskiej,
choreografki i tancerki, polskiej Żydówki, która – sama uniknąwszy śmierci –
straciła w machinie Zagłady większość swojej rodziny.
Kontekstem dla performance’u jest instalacja-ogród Karoliny Grzywnowicz, w całości
złożona z roślin, które także były przedmiotem nazistowskich metod wyzysku i terroru.
Wpisując doświadczenie biograficzne Poli Nireńskiej w szeroki kontekst środowiskowej
historii Zagłady, praca Siniarskiej i Grzywnowicz zwraca uwagę na trwanie w otaczającym
nas krajobrazie eko-świadków przeszłej przemocy, a także trwałość zwyczajów eksploatowania natury, które doprowadziły do kryzysu ekologicznego.
Nie chcąc powielać praktyk przemocowych wobec przyrody, artystki zrezygnowały
z używania roślin w instalacji pokazywanej w pomieszczeniu bez dostępu światła dziennego
oraz w okresie spoczynku roślin (poza okresem wegetacji). Dlatego na wystawie
prezentowana jest dokumentacja fotograficzna i filmowa, oraz elementy instalacji:
ziemia i tabliczki.

instalacja: Karolina Grzywnowicz
choreografia:
Agata Siniarska, Katarzyna Wolińska
performance:
Katarzyna Wolińska
dramaturgia:
Mateusz Szymanówka
produkcja:
Agata Siniarska, Karolina Grzywnowicz, Kuba Rudziński
koprodukcja:
Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste
partnerzy:
Niepodległa, Instytut Adama Mickiewicza/culture.pl, Instytut Muzyki i Tańca, East European Performing Arts Platform, Lubelski Teatr Tańca, Art Stations Foundation,
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pileckiego, Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste

Projekt Terytoria Choreografii – nowe szlaki awangardy organizowany jest przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie i Art Stations Foundation oraz partnerami z Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Projekt Terytoria Choreografii jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.

 

Lokalizacja

Centrum Kultury w Lublinie, Peowiaków, Lublin, Polska