Wydarzenie

AS Projesct _ BM EXPRESS

Grupa działała pod nazwa AS Project od 1995 roku jako otwarta grupa tancerzy pracującą nad poszczególnymi projektami. Tancerze to studenci i absolwenci Akademii Muzyki i Sztuk Dramatycznych w Bratysławie. Zespól działa pod artystycznym kierownictwem Anny Sadlaćkowej, profesor tańca i choreograf. Pracuje ona jako profesor tańca w Bratysławie, Czechach, Mołdawii, USA i Holandii.w ramach studiów podyplowmowych [pracuje na metodmi wykorzystującymi integralność ciała i umysłu i znaczeniem dla wspołczesnej choreografii.

Instrukcje ogólne

Realizacja ta powstała w roku 1998 to praca badawcza nad ruchem, głosem i intelektem, prowadzona przy akompaniamencie monotonnego klekotu koł. To praca bez ograniczeń czasowych i finansowego wsparcia. Czassem przywodzi na mysl zago=ubiony mały pociąg, który ku ogólnemu zdziwieniu dojeżdża o stacjii docelowej.

Instrkcje dla psażerów:

autorzy rozkładu jazdy: Anna Saldaćkova, Anna Caunerova, Jozef Frucek
projekt linii kolejowej: Anna Caunerova, Jozef Frucek, Anna Saldaćkova
regularny podróżny ŹSR: Anna Caunerova
przypadkowi podróżni: Jozef Frucek, Anna Saldaćkova, Dena
podróżny pasjonat:  Anna Saldaćkova
kolejowe efekty muzyczne: Philip Glass (import z USA) + głosy miejscowe

Ważne ostrzeżenie:

Nieekspresowy pociąg BM wyższej klasy z dodatkowymi opłatami. Pociągi wymienione w rozkładzie mogą być odwołane z powodów technicznych. W przypadku odwołania pociągu na stacji pojawią się informacje.