Wydarzenie

Ilona Trybuła _ Na nowo

choreografia i  wykonanie: Ilona Trybuła
muzyka: Matusz Pospieszalski
oprawa plastyczna: Rafał Horsztyński
kostiumy: Ilona Trybuła

Ilona Trybuła jest absolwentka Gdańskiej Szkoły Baletowej i Wydziału Pedagogiki i Choreografii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki za prace chorograficzne pod kierunkiem prof. Janiny Jarzynówny. Związana z Warszawską Operą Kameralną oraz spektaklem Matro Janusza Jozefowicza, uczestniczyła w wielu warsztatach i festiwalach tańca współczesnego (Budapeszt, Gdańsk, Dominique Baqouet Company, Matrha Graham School).

Jej dotychczasowe samodzielne prace to Krótka historia na instrument i głos kobiecy oraz spektakl NOW! Do muzyki Mateusza Pospieszalskiego.

„Tańcem nadaję formę i kształt rzeczywistości wewnętrznej, często wymykającej się słowom choć bardzo realnej. Forma służy mi wyłącznie dla wyrażania treści. Aby obraz był jak najbardziej pełny, konieczna jest niczym nie ograniczona aktywność  ciała i ducha. Instrumentem jakim się posługuje jest ciało, musi więc ono zrobić wszystko, czego od niego żądam, i temu właśnie służy technika i warsztat, które w pewnym momencie staja się instynktowne.

W mojej pracy pracy z ciałem zasadniczą rolę odgrywa napięcie i rozluźnienie. Na tej zasadzie buduje ruch. Dążąc do [pozbycia się wszelkich ograniczeń, w ciele i w tańcu, tworzę – czy może odkrywam własny język.  Interesuje mnie wyrażanie ciałem, swobodne, nieskodyfikowane. Ruch i taniec musi być żywy, ciągle tworzony. A wszystko po to, aby jak najpełniej oddać temat, sens, który jest istota wszelkiego działania” pisze artystka.