Wydarzenie

Comapny Bohemia Family Project _ The Gates, fragment

Taniec jest formą określenia przestrzeni ruchem, a ruch jest emanacją wewnętrznych impulsów ciała, przełożeniem tego co niedookreślone w sferę fizyczności, plastycznego konkretu. Spektakle Teatru Bohemia są próba określenia przestrzeni, ale również opowieścią o wewnętrznych stanach przy pomocy ruchu.

Opowieści te przejmują wewnętrzna dramaturgią i urzekają urokiem, odnoszą się do archetypicznych skojarzeń, rozważają podstawowe pojęcia kobiecości, męskości, grzechu, winy. Światy kreowane przez Bohemię to światy wewnętrzne wypełnione kulturowym i psychologicznym kontekstem. Choreograf – Jan Kodet na równi z innymi środkami wyrazu posługuje się improwizacją, wykorzystując ją jako sposób budowania dramaturgii i opowiadania o sobie.

choreografia: Jan Kodet
występują: Helena Arenbergwa, Robert Tripak