Wydarzenie

Aura Dance Theatre _ Extremum mobile

choreografia: Birute Letukaite
muzyka: Rolandas Cikanavicius, DJ Skardas
kostiumy: Birute Letukaite, Violetta Vinauskaite
światło:  Birute Letukaite, Aleksas Kablys
wideo: Vladimiras serktabojevas, Rolandas Cikanavicius

tańczą: Raimonda Gudaviciute, Justina Kusaite, Laima Jasukynaite, Rasa Sviderskiene, Audrone Leskeviciute, Mantas Stabacinkas, Marijanas Staniulenas, Darius A. Stankevicius

Zespół powstał w 1980 roku. Jako jedyny na Litwie posiada status Miejskiego Teatru Tańca Współczesnego. Założycielką jest kierująca nim do dzisiaj Birute Letukaite-Komskine. Aura Dance Theatre występował m.in. w Polsce, Estonii, Białorusi, Szwecji. Współpracuje ze znanymi choreografami – Tamarą Rogoff z USA, Alainem Bernardemze Szwajcarii, Sebastianem Prantlem z Austrii, Louisem Tylorem z Wielkiej Brytanii.  Birute Letukaite-Komskine rozpoczęła edukację taneczną w 1967 roku w Kownie jako tancerka w zespole tańca nowoczesnego. W latach 1993-94 prowadziła zajęcia z tańca w Wyższej Szkole Dramatu przy Akademickim Teatrze Dramatycznym w Kownie. Od 1991 jest wykładowcą na Wydziale Sztuki na Vytautas Magnus University. Od dwudziestu lat jest dyrektorem powstałego z jej inicjatywy Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego w Kownie.

„Extremum mobile” (2001) to podroż w czasie i przestrzeni odrzucająca literaturę, symbolikę gestów i emocje. To ciało staje się formą spełniającą i siłą działania. Przy akompaniamencie muzycznych dysonansów i mechanicznych dźwięków dokonują się transformacje – od istoty ludzkiej ku zwierzęciu lub nieożywionemu obiektowi. Powstające postacie są zreformowane, o nieokreślonych kształtach, ale jednocześnie wyróżniające się pięknem.

Spektakl otrzymał pierwsze nagrody na XIV Miedzy narodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku na Białorusi i X Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form tanecznych w Kaliszu.