Wydarzenie

Gaga / people

GaGa jest językiem ruchowym opracowanym przez wiele lat przez Ohada Naharina i stosowanym w codziennym treningu i praktyce tanecznej Batsheva Dance Company. Język GaGa opiera się na przekonaniu, że ruch ma leczącą, dynamiczną, nieustannie zmieniającą się moc.
GaGa jest nowym sposobem zdobywania wiedzy i samoświadomości przez ciało. GaGa oferuje sposób odkrywania i wzmacniania ciała oraz zwiększania elastyczności, pewności siebie i zakresów ruchu, jednocześnie uwalniając zmysły i wyobraźnię. GaGa podnosi świadomość własnych fizycznych słabości, pobudza uśpione obszary ciała, obnaża fizyczne zafiksowania i oferuje sposoby ich eliminacji. Praca ta wzmacnia instynktowny ruch i łączy ruch świadomy z nieświadomym.
GaGa wyodrębnia dwie ścieżki: GaGa/people to zajęcia otwarte dla każdego, w każdym wieku, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia i GaGa/dancers dla profesjonalnych tancerzy.

Gaga/people
Gaga/people są otwarte dla osób od lat 16, niezależnie od ich doświadczenia w tańcu lub innych formach ruchu. Uprzednie doświadczenie, umiejętności lub trening taneczny nie są wymagane.

Gaga/people trwa 60 minut i są prowadzone przez tancerzy, którzy współpracują z Ohadem Naharinem. Instruktor prowadzi uczestników za pomocą serii pobudzających wyobraźnię instrukcji, które nakładają się w trakcie trwania zajęć. Zamiast kopiować poszczególny ruch, każdy z uczestników aktywnie bada podawane komendy, odkrywając to jak każdy może zinterpretować na swój sposób informacje oraz wykonać szybko zadanie. Gaga/people oferują ramy dla kreatywnej pracy podczas której wypracowuje się lepsze połączenie z własnym ciałem oraz wyobraźnią, zwiększa się również świadomość cielesną, polepsza elastyczność i wytrzymałość ciała oraz doświadcza się przyjemności z ruchu w otwartej i pełnej akceptacji atmosferze.
Uczestnicy powinni być ubrani w wygodne ciuchy oraz być przygotowani do tańca na boso lub w skarpetach. Polecane jest przyniesienie ze sobą butelki wody oraz ręcznika do użycie po zajęciach.

ADI WEINBERG-PREJNA
Adi jest absolwentką Haifa Program for Professional Dancers, odbyła też staż w Vertigo Dance Company. Jako tancerka współczesna występowała na wielu festiwalach na całym świecie.
Współpracowała z Fresco Dance Company, Operą Izraela oraz wieloma choreografami, takimi jak Andrea Costanzo Martini, Nadar Rosano, Efrat Rubin, Rachel Erdos, Noa Zuk, Aviv Eveguy, Shimrit Golan, Yuval Goldstein, Sharon Vaisvaser, Deganit Shemi, Michael Miller oraz z zespołami: Fresco dance company i Operą Izraelską.
Jej solowa choreografia „Living Leaving” powstała podczas programu rezydencjalnego projektu Maat i miała swoją premierę na Festiwalu Maat w Lublinie. Adi nadal rozwija się jako choreografka i występuje przy różnych okazjach i festiwalach, jak np. Machol Shalem International Dance Week, Tel Aviv Dance Festival at Suzanne Dellal, Międzynarodowe Spotkaia Teatrów Tańca w Lublinie, KRoki Festival i wiele innych.
Adi jest certyfikowanym nauczycielem GAGA (język ruchowy rozwinięty przez Ohada Naharina, dyrektora artystycznego i choreografa Batshave Dance Company).

UWAGI
1. Liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
2. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Obowiązują zapisy za pomocą internetowego formularza dostępnego poniżej.
4. Potwierdzeniem rezerwacji w grupie warsztatowej będzie dokonanie opłaty w ciągu 48 godzin od otrzymania maila od organizatora z informacją o wolnym miejscu w grupie oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres warsztaty.taniec@ck.lublin.pl.
W przypadku braku wpłaty rezerwacja miejsca zostanie anulowana.
5. Wpłat prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu informacji od organizatorów o wolnych miejscach w grupie na numer konta
Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 z dopiskiem „Gaga”
Adres odbiorcy: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

Lokalizacja

Centrum Kultury w Lublinie, Peowiaków, Lublin, Polska