Wydarzenie

Adi Weinberg _ GAGA

Gaga to język ruchowy Ohada Naharina, dyrektora artystycznego

i choreografa Batsheva Dance Company w Tel Avivie (Izrael).

Gaga jest wykorzystywana w codziennej praktyce i regularnych

zajęciach przez członków tej kompanii.

Język Gagi miał swoje początki w wierze w leczniczą, dynamiczną,

wiecznie zmienną moc ruchu. Tworzy ramy do poznawania oraz

wzmacniania swojego ciała, a także rozwijania elastyczności,

wytrzymałości i zwinności w trakcie wsłuchiwania się w swoje

zmysły i wyobraźnię. Gaga podnosi świadomość własnych

fizycznych słabości, pobudza „uśpione” punkty w ciele, „obnaża” fizyczne fiksacje i oferuje

sposoby na ich usunięcie. Praca w ramach Gagi wspomaga ruch intuicyjny oraz łączy jego

formę świadomą z nieświadomą.

GAGA będzie prowadzona przez Adi Weinberg. Otrzymała swoje wykształcenie

taneczne w ramach Programu Haifa dla Zawodowych Tancerzy, dodatkowo odbyła

praktykę przy Vertigo Dance Company. Jako tancerka współczesna, występowała na

wielu światowych festiwalach. Wśród choreografów z którymi współpracowała można

wymienić takie nazwiska jak: Andrea Costanzo Martini, Nadar Rosano, Efrat Rubin, Rachel

Erdos, Noa Zuk, Aviv Eveguy, Deganit Shemi, Yuval Goldstein, Shimrit Golan, Sharon

Vaisvaser, Michael Miller oraz kompanie: Fresco Dance Company i Opera Izraelska.

Gaga is a movement language which Ohad Naharin developed over the course of

many years and which is applied in daily practice and exercises by the Batsheva

Dance Company members. The language of Gaga originated from the belief in the

healing, dynamic, ever-changing power of movement, and it continues to evolve today.

Gaga is a new way of gaining knowledge and self-awareness through your body. Gaga

provides a framework for discovering and strengthening your body and adding flexibility,

stamina, and agility while lightening the senses and imagination. Gaga raises awareness

of physical weaknesses, awakens numb areas, exposes physical fixations, and offers ways

for their elimination. The work improves instinctive movement and connects conscious and

unconscious movement.