Wydarzenie

Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej _ Głosy

Utworzona w 1993 roku Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej powstała z istniejącego od 1977 roku zespołu nowatorskich form tanecznych. Pierwsze prace choreograficzne Hanny Strzemieckiej miały formę abstrakcyjną, obecnie zmierzają do rozwinięcia wątku fabularnego. Tematy przedstawień GTWPL oparte są na przeżyciach i doświadczeniach życiowych tancerzy i choreografa, one też kształtują indywidualny styl zespołu.

Zespół jest trzykrotnym laureatem międzynarodowego festiwalu w Kaliszu. Wysoko oceniono GTWPL podczas III Konferencji Tańca Współczesnego w Bytomiu i Internationale Bodensee Tanztage w Munsterlingen w Szwajcarii.

muzyka: Henry Torgue, Serge Houppin
choreografa: Hanna Strzemiecka, Ryszard Kalinowski
tańczą: Monika Zawiślak, Anna Żak, Ryszard Kalinowski