Wydarzenie

Ewelina Drzał-Fiałkiewicz _ Homogemonia

choreografia i taniec / choreography, dance: Ewelina

Drzał-Fiałkiewicz muzyka / music: To Rococo Rot

czas / duration: 12 min.

Ciało w przestrzeni opowiada o wszystkim. W kształcie

zawiera się wszystko. Przez przepływ wyraża się

osobowość. Czy jest tam miejsce na rywalizujące ze

sobą fragmenty?

Gdy osobowość budują różne, sprzeczne ze sobą cechy,

każda z nich próbuje dominować. Czy zwierzchnictwo

jednej z nich jest zawsze dobrowolne?

Zdjęcia