Wydarzenie

Kamińska / Kania / Ustowska / Durski / Stanek _ Imaginary Archive

„Imaginary Archive” powstaje pomiędzy spekulatywnymi scenariuszami na przyszłość, efemerycznym tańcem, który wydarza się teraz, a praktyką niemożliwych i wyobrażonych sposobów pamiętania tego, co było kiedyś. Zapoczątkowany był jako research artystyczny w ramach grantu Hessische Theaterakademie (2020). Adaptując się do zmian, które nadeszły razem z pandemią, artystki i artyści spotykały/li się online, praktykując wspólnie troskę, przyjaźń i myślenie o śmierci.

Pomiędzy poczuciem niepewności i potrzebą wsparcia, przesyceniem kontaktem zdalnym, oraz tęsknotą za bliskością fizyczną, usytuowały/li spektakl jako „przedmiot troski”. How to take care of a dead performance? – to pytanie od którego rozpoczęły/li proces twórczy. „Imaginary Archive” jest refleksją na nad tym, jak się troszczymy i o co się troszczymy. Podejmując się rozważań nad spektaklami granymi „na żywo” budują paradoksalną narrację o (ich) śmierci. Artystki i artyści korzystając z archiwów zgromadzonych online, podejmują się strategii choreograficznego recyklingu.

koncept, choreografia, performance: Patryk Durski, Katarzyna Kania, Anna Kamińska, Piotr Stanek, Katarzyna Ustowska
muzyka: Michał Drabczyk
produkcja: Centrum Kultury w Lublinie / Przestrzenie Sztuki. Taniec
czas trwania: 60 min

Zdjęcia