Wydarzenie

Magpie Music Dance Company _ Improwizacje

Idea utworzenia Magpie Music Dance Company zrodziła się podczas festiwalu „Nacht van de improvisatsie”, organizowanym corocznie od 1994 roku we Frescato Theatre w Amsterdamie. Festiwal, jak też powstanie grupy zainicjowała Katie Duck, obecny dyrektor artystyczny Magpie. Drugim liderem zespołu jest perkusista Michael Vatcher, a producentem spektakli Robert Stein. Styl Magpie charakteryzuje improwizacja znakomicie korespondująca z dyscypliną choreograficzną zespołu. Zespół czerpie z idei artystycznych i technik wielu znakomitych twórców m.in. Williama Forsythe’a i Steve’a Paxona. Magpie Music Dance Company współpracuje z AHL School for New Dance Development i Mnisderpoort Theatre. Wystawia swoje choreografie w Amsterdamie oraz na festiwalach w Europie i USA.

kierownik artystyczny: Katie Duck
światła: Ellen Knops
tańczą; katie Duck, Vincent Cacialano, Eileen Standley, Vitor Garcia