Wydarzenie

Teatr Tańca ARKA _ Komu piosenkę – poemat ruchowy na stawy i krtań

Scenariusz: Jacek Gębura Ruszają się: Piotr Kamiński (Niskodźwięk), Jacek Gębura (Zwrotkownik), Witold Jurewicz (Refreniec) Dźwięki/Małe Instrumenty: Paweł Romańczuk, Marcin Ożóg

Czterech mężczyzn (DZIWNYCH MĘŻCZYZN) w czarnych garniturach, stoi w “bezruchu” przy mikrofonach próbując wydać jakieś dźwięki gardłem, pozornie nie różnią się… Niemoc… Bezradność… Cisza… Nic?????? Co robić, dźwięk nie wydobywa się.

Teatr Tańca Arka (1999) powstał w wyniku potrzeb Jacka Gębury i grupy ludzi poszukujących teatru w którym przewodnimi środkami wypowiedzi jest ruch. Bohaterami prezentacji są: ruch i jego jakość, rytm, artykulacja i dynamika ruchu “tancerza”, kreowanie przestrzeni i świadome bycie w niej. Harmoniczne współistnienie wymienionych wartości dokonuje charakterystyki aktora/tancerza, buduje postać, która jest wynikiem “tu i teraz”, określa relacje miedzy występującymi.