Wydarzenie

Kathryn Schetlick i Zena Bibler _ Kształcenie relacji – warsztaty improwizacji w przestrzeni miasta

Oglądanie układu choreograficznego. Jake instrukcje choreograficzne otrzymujemy, gdy używamy miejsca publicznego? Jakie informacje/wskazówki/dyrektywy obserwujemu? W jaki sposób są przekazywane? Jak przestrzeń jest kształtowana  do prowadzenia zajęć? Jak przestrzeń jest kształtowana przez zajęcia? Jaka jest reakcja ludzi na strukturę przestrzeni? Jak „natura” wpływa na użycie, strukturę i funkcję przestrzeni? Można operować pojeciami prestrzeń, czas, unison, grupowanie, dynamika, orientacja, kierunek, frazowanie, powtarzalność, tempo, kontrast…

Pojawienie się i  znikanie
W jaki sposób możesz zwiększyć /zmiejszyć widzialność?
Eksperyment ze skalą Twojego pojawiania się i znikania.
Co wydaje się być ryzykowne? Co jest bezpieczne?
Można myśleć o tym w kategoriach zwiększenia /zmiejszenia publiczności.