Wydarzenie

Krakowski Teatr Tańca _ Kwadryga na TRZECH

choreografia: Eryk Makohon
scenografia: Eryk Makohon
występują: Bartosz Kwapień, Paweł Łyskawa, Sebastian Lenart (gościnie)
producent: Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca oraz Nowohuckie Centrum Kultury
muzyka: collage
światła: Eryk Makohon
czas trwania: 30 minut

… forma, proporcja, faktura, kontrapost, bryła, światłocień, kompozycja spiralna, złota proporcja, rytm, skala, relief, statyka, konstrukcja, gęstość, dynamika, grupa, ciężar, porządek, architektura, materia, anatomia, trójwymiarowość, przestrzeń …

do oglądania głównie dookolnego, rzadziej do spoglądania z góry lub z dołu. Może posiadać fakturę lub kolor. Można je klasyfikować ze względu na skalę. Technika wykonania zależy od użytego materiału…

 

Krakowski Teatr Tańca powstał w 2008 roku. Założycielem Teatru i kierownikiem artystycznym jest Eryk Makohon. Krakowski Teatr Tańca od kilku lat działa przy Nowohuckim Centrum Kultury, gdzie realizuje przyjętą wcześniej strategię artystyczną oraz misję edukacyjną.

Teatr swoich scenicznych wypowiedzi nie zamyka w artystycznym monologu, przeciwnie każdy kolejny spektakl to próba rozmowy z widzem. Teatr jest metafizyczną przestrzenią wymiany myśli tancerzy, ich doświadczenia, a także miejscem wyzwania i rozwoju ich artystycznych osobowości. Teatr pragnie stać się interaktywną platformą, laboratorium, w którym proces stanie się równie ważny co rezultat pracy, a rozwój i nowe doświadczenie będzie ważniejsze niż z góry założony efekt.

W 2008 roku zostało utworzone Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca, którego celem jest wspieranie artystycznych i edukacyjnych działań Teatru.

Krakowski Teatr Tańca funkcjonuje w oparciu o wysiłek i zaangażowanie grupy tancerzy oraz choreografa. Ich działania obejmują nie tylko pracę artystyczną i edukacyjną, ale także techniczną i organizacyjną, co wynika z braku stałej zawodowej struktury organizacyjnej

Krakowski Teatr Tańca jest organizatorem cyklicznych warsztatów tańca współczesnego z pedagogami z Polski i zagranicy, konkursu choreograficznego „3…2…1…TANIEC” oraz Festiwalu Tańca Współczesnego SPACEr. Przy Teatrze działa Pracownia METAfizyczna oraz SZtUKAtorium, laboratorium choreograficzne Teatru.

Zdjęcia