Wydarzenie

Adi Weinberg _ Living Leaving

choreografia i wykonanie / choreography and performance: Adi Weinberg aranżacja dźwięku

/ sound design and original music: Daniel Sapir muzyka / music: Mum, Sogar czas trwania /

duration: 20 min

special thanks: Maat Theatre, Neta and Guy of Yoga Levontin, Sharon Zuckerman Weiser, Rosalind

Noctor, Conni Kuczynski, Shiri Teicher and Karol Prejna.

Spektakl podejmuje temat nieistotności pojedynczej ludzkiej egzystencji, która mimo wszystko

stara się podjąć walkę, bazując na najbardziej podstawowym instynkcie przetrwania i przechodząc

przez kolejne fazy tego pojedynku: poddanie się, bycie pochłoniętym, a ostatecznie bycie

przegranym.

Artystka, wykorzystując te emocje i wrażenia, stara się zbudować język ruchu oparty na badaniu

napięć cielesnych, zjawiska uprzedmiotowiania ciała oraz odczucia unoszenia się w otaczającej

przestrzeni.

Specjalne podziękowania dla: Maat Theatre, Neta i Guy of Yoga Levontin, Sharon Zuckerman

Weiser, Rosalind Noctor, Conni Kuczynski, Shiri Teicher i Karol Prejna.

Zdjęcia