Wydarzenie

Masterclass z tancerzami Hofesh Shechter Company _ Masterclass

Zapraszamy tancerzy z doświadczeniem w dziedzinie tańca współczesnego na masterclass z tancerzami Hofesh Shechter Company.

Masterclass będzie prowadzony przez tancerkę Natalie Gabrielczyk i tancerza – Mickaël Frappat. Rozpocznie się zwyczajową lekcją kompanii, która pozwoli na pełniejsze zrozumienie zasad ruchowych według których pracuje choreograf. Lekcja będzie odwoływała się do kluczowego dla Hofesha wykorzystania improwizacji w jego choreografiach. Drugi etap warsztatów to część repertuarowa, w ramach której będziecie mogli się nauczyć części materiału z jego ostatniego spektaklu „Grand Finale”. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają indywidualny feedback, a całość zakończy się krótką rozmową na temat wykonanej pracy oraz możliwością zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania kompanii.

Natalia Gabrielczyk – /Polska /

Studiowała taniec na Anton Bruckner University w Linz (Austria). Dołączyła do Hofesh Shechter Company w 2018 roku jako tancerka-adeptka, natomiast w 2019 roku dołączyła na stałe do kompanii. Występuje w spektaklach „SHOW” oraz „Grand Finale”.

Mickaël Frappat – /Francja/

Uczył się tańca w Epsedanse Montpellier, pod dyrekcją Anne-Marie Porras. Dołączył do Hofesh Shechter Company w 2017 roku, „Grand Finale” jest jego debiutem w kompanii. Występował również w innych kompaniach w których współpracował z następującymi choreografami: Florence Bernad, Hélène Cathala, Laurence Wagner oraz Claude Brumachon (w Centre Chorégraphique National de Nantes).

Szczegółowy harmonogram:
11.00 – 12.30 – lekcja
12.30 – 14.30 – repertuar
14.30 – 15.30 – przerwa
15.30 – 18.00 – repertuar

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z tanecznym CV do dnia 15 kwietnia na adres: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl.
Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrana grupa uczestników masterclass.
Organizatorzy mogą zapewnić bezpłatny nocleg dla 10 uczestników w dniach 26 – 29 kwietnia 2019 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Koszt udziału: 180 zł.

Uczestnicy masterclass są uprawnieni do zakupu biletów I kategorii na spektakle Hofesh Shechter Company w cenie 50 zł (rząd 16 – 18, organizatorzy pośredniczą w sprzedaży biletów).

Wpłat można dokonywać po potwierdzeniu informacji od organizatorów o wpisaniu na listę uczestników do dnia 17 kwietnia na numer konta:

Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 tytułem “masterclass”
Adres odbiorcy: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

Lokalizacja

Plac Teatralny 1, Lublin, Polska