Wydarzenie

Śląski Teatr Tańca _ Melodia do wicia rózgi

Pierwszy polski, zawodowy zespół tańca współczesnego założony w 1991 roku w Bytomiu przez dyrektora i choreografa Jacka Łumińskiego. Stworzył on nową formę i styl w oparciu o bogatą narodową tradycje. Styl choreograficzny Łumińskiego i tworzony przez niego materiał ruchowy wywodzą się z tradycyjnych oraz współczesnych form tanecznych i są ścisłe związane z kulturą polską. Gdziekolwiek zespół występuje lub prowadzi warsztaty, uważa się je za nieporównywalne i nowatorskie.

Śląski Teatr Tańca występował i prowadził zajęcia warsztatowe w Polsce, Niemczech, Izraelu, Słowacji, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Szwajcarii i kilkakrotnie w USA. Od 1991 roku ŚTT organizuje comiesięczne krajowe i międzynarodowe warsztaty i seminaria adresowane do tancerzy, choreografów i administratorów.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć Teatru jest coroczna Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej, której celem jest wzmocnienie środowiska tańca współczesnego w Polsce i podkreślenie demokratycznych wartości tańca.

choreografia: Jacek Łumiński
muzyka: polska i fińska muzyka ludowa; Marcin Błażkiewicz; Anonim – muzyka średniowieczna
kostiumy: Hanka Nowicka-Rożeń
tańczą: Anna Krysiak, Magdalena Sokołowska, Sylwia Hefczyńska, Jennine Willet, Janusz Skubaczkowski, Tomasz Wesołowski, Tomasz Wygoda oraz gościnnie Kryspin Hermański, uczeń Szkoły Baletowej  w Bytomiu

„Za niewątpliwe sukces można uznać „Melodię do  wicia rózgi” Łumińskiego. Artysta prowadzi tu umiejętną grę choreograficzną posługując się charakterystycznym dla siebie pluralizmie stylów, efektem dotychczasowych studiów oraz niesłabnącej ciekawości nowych odkryć. Składają się na to takie elementy jak: szybkość, tempo, zwinność (na poziomie podłoża) oraz wyniesione z techniki baletu skoki i praca nóg”

Andrea Amort, „Tanz Affiche, maj 1997, Wiedeń, Austria