Wydarzenie

Hygin Delimat , Josseline Black _ Metabird: Nasza Etologia

koncepcja/Choreografia / concept/Choreography: Hygin Delimat wraz / with z Josseline Black

wykonanie / performance: Josseline Black pomoc dramaturgiczna / dramaturgical support:

Grzegorz Kondrasiuk technika / technical support: Grzegorz Polak dźwięk / sound: Dariusz

Kociński czas trwania / duration: 40 min produkcja / production: 20. Międzynarodowe Spotkania

Teatrów Tańca, Centrum Kultury w Lublinie / 20th International Dance Theatres Festival Center

for Culture in Lublin

W „Naszej Etologii” Hygin Delimat wraz z Josseline Black prowadzą głębokie choreograficzne

studium ptasich zachowań i ruchów. Ptak w swojej złożoności jest metaforą, sposobem patrzenia

na współczesnego człowieka, a w szczególności aspektów jego prawdziwej indywidualności.

Spektakl rozwija się niczym ewolucja – ciągły proces odkrywania siebie i dojrzewania

Zdjęcia