Wydarzenie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Literacki Obraz Teatru Tańca”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Literacki obraz teatru tańca”. Jej najważniejszym celem jest szerokie spojrzenie na wzajemne relacje pomiędzy literaturą a teatrem tańca. Będzie to również doskonała okazja do skonfrontowania poglądów i punktów widzenia różnych przedstawicieli środowiska tanecznego i naukowego, a jednocześnie podjęcia próby uporządkowania dotychczasowych ustaleń na temat związków obu dziedzin sztuki. Mamy nadzieję, że przygotowane referaty i towarzyszące im dyskusje przyczynią się do rozwoju badań nad teatrem tańca w Polsce.

W trakcie trwania Konferencji baletowym i tanecznym krokiem przejdziemy przez twórczość klasyków literatury rosyjskiej, Wiliama Szekspira, Samuela Becketta i Sarah Kane oraz prześledzimy wątki rewolucyjne. Szczególnie dużo uwagi poświęcimy literackim inspiracjom w tańcu butoh, dla których został przewidziany oddzielny panel. A ponadto – przyjrzymy się bliżej spektaklom Piny Baush i Josefa Nadja. O tym wszystkim opowiadać będą naukowcy, krytycy, choreografowie oraz pasjonaci teatru tańca, m.in. Leszek Bzdyl, Hanna Strzemiecka, Tomasz Bazan, Aleksandra Dziurosz, Anna Królica, Julia Hoczyk, Witold Mrozek oraz Stuart Sweeney.

Konferencja odbywa się pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego.
Organizatorzy: Zakład Teatrologii UMCS, Lubelski Teatr Tańca

PROGRAM KONFERENCJI

12.11 (czwartek)
godz. 10.30 – Teatralna medytacja w ruchu. Taniec butō, a wiersz haiku, waka i literatura turpistyczna – mgr Małgorzata Wielgosz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
godz. 11.10 – Surrealistyczne ciało – butō i idea „przepływającego cytatu” – mgr Ewa Janicka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
godz. 11.40 – Zakazane kolory – obsesje i fascynacje Yukio Mishimy i Tatsumi Hijikaty – mgr Katarzyna Bester, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
godz. 12.10 – Przerwa na kawę
godz. 12.40 – Inspiracje w teatrze tańca butō – mgr Iwona Wojnicka, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
godz. 13.10 – „Romeo i Julia” jako przedstawienie baletow, kogo to dzisiaj obchodzi?jak Kenneth Macmillan i inni twórcy odpowiedzieli na to pytanie – Stuart Sweeney, Critical Dance
godz. 13.40 – Rewolucja bez tańca nie ma sensu. O politycznym znaczeniu tańca w polskim teatrze ostatniej dekady – mgr Mariusz Jaskuła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
godz. 14.10 – Salome – figura tańczącej mścicielki – mgr Joanna Posłuszna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
godz. 14.10 – Dyskusja i zakończenie obrad

13.11 (piątek)
godz. 10.00 – Klasyka Rosyjska w spektaklach baletowych – mgr Tatiana Asmołkowa,  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
godz. 10.30 – Idioci w teatrze tańca: urok dostojewszczyzny – dr Irina Lappo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
godz. 11.00 – Literackie inspiracje w twórczości Piny Bausch – dr Aleksandra Dziurosz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
godz. 11.30 – Tancerz – Istota – Obecność – Tomasz Bazan, Teatr Maat
godz. 12.00 – Przerwa na kawę
godz. 12.30 – Ciało doświadczające. O metodzie twórczej Teatru Bretoncaffe i spektaklu „Tańcząc Sarę Kane” – mgr Julia Hoczyk, Akademia Teatralna w Warszawie
godz. 13.00 – Spotkanie z Leszkiem Bzdylem – O literackich nawiązaniach w Teatrze Dada von Bzdülöw
godz. 13.30 – Dyskusja i zakończenie obrad

14.11 (sobota)

godz. 10.30 – Teatr antropologiczny Josefa Nadja. Uniwersum literackie jako źródło pytań o człowieka w świecie – mgr Katarzyna Nocuń, Akademia Teatralna w Warszawie
godz. 11.00 – Dwa sposoby doświadczania świata: Działania Beckettowskich postaci jako materiał choreograficzny – mgr Anna Królica, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
godz. 11.30 – Muzyka, obraz i słowo XVI i XVII wiecznych mistrzów w spektaklach tanecznych zespołów tańca dawnego min Cracovia Danza, Belriguardo – mgr Małgorzata Wojcieszuk, „Belriguardo” MDK nr 2, Lublin
godz. 12.00 – Przerwa na kawę
godz. 12.30 – Dziecięca choroba. O silnej pozycji literatury w polskim tańcu – mgr Witold Mrozek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
godz. 13.00 – Spotkanie z Hanną Strzemiecką – O literackich nawiązaniach w Lubelskim Teatrze Tańca
godz. 13.30 – Dyskusja i zakończenie obrad
godz. 14.30 – Zamknięcie Konferencji