Wydarzenie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka a teatr tańca”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Muzyka a teatr tańca”. Jej najważniejszym celem jest szerokie spojrzenie na wzajemne relacje pomiędzy muzyką a teatrem tańca. Jak pokazuje historia, rola muzyki w twórczości poszczególnych twórców zmieniała się, wielu z nich prezentowało odkrywcze i nowatorskie podejście do niej dając temu wyraz w swoich choreografiach, które zaczynały zmieniać myślenie o teatrze tańca, przenosić je w nieznane dotychczas rejony. We współczesnych spektaklach teatru tańca muzyka inspiruje, dopełnia, opowiada historie a czasem tworzy dodatkową warstwę formalną, bodziec do głębszych poszukiwań znaczeń i estetyk. Inny punkt odniesień tworzą biografie znanych kompozytorów lub wątki zaczerpnięte z ich twórczości. Konferencja ma zatem odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób muzyczne inspiracje znajdują swoje odbicie w niejednokrotnie skomplikowanym przekazie teatru tańca, jaka jest w nim rola muzyki, czym się ona charakteryzuje i co decyduje o jej kompozycji i wyborze.

Konferencja będzie również doskonałą okazją do skonfrontowania poglądów i punktów widzenia różnych przedstawicieli środowiska tanecznego, muzycznego i naukowego, a jednocześnie podjęcia próby uporządkowania dotychczasowych ustaleń na temat związków obu dziedzin sztuki. Mamy nadzieję, że przygotowane referaty i towarzyszące im dyskusje przyczynią się do rozwoju badań nad teatrem tańca w Polsce.

Konferencja odbywa się pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego.

W PROGRAMIE:

12.11 (piątek)
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, Nowy Humanik, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

godz. 10.00 – Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
godz. 10.30 – Taniec a muzyka: od podporządkowania po grę z formą i “brzmienie ciszy”. Studia przypadków – Julia Hoczyk, Akademia Teatralna w Warszawie
godz. 11.00 – Znaczenie muzyki w strukturze spektaklu teatru tańca versus miejsce analizy warstwy muzycznej w recenzjach przedstawień (na przykładzie „Caffé latte” oraz „Czerwonej Trawy” grupy Dada von Bzdülöw) – Justyna Czarnota, Akademia Teatralna w Warszawie
godz. 11.30 – Muzyka i taniec w strukturze teatru dramatycznego na podstawie wybranych spektakli Pawła Passiniego – Katarzyna Plebańczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
godz. 12.00 – Spotkanie z Thomasem Hauertem – twórcą i choreografem grupy ZOO (Belgia/Szwajcaria)
godz. 12.40 – przerwa
godz. 13.00 – David Chazam o swojej muzyce w spektaklach teatru tańca – kompozytor m.in. muzyki do spektaklu „The Fork” [Minus 20] collective, prezentowanego w ramach 14. MSTT
godz. 13.40 – Partytura, echo, tło. Muzyka a taniec współczesny (na wybranych przykładach) – Jadwiga Grabowska,
godz. 14.10 – Przełomowy spektakl Tanztheater Wuppertal: Sinobrody – podczas słuchania opery Bela Bartoka “Zamek Sinobrodego”, czyli o nowym zastosowaniu muzyki i jego konsekwencjach dla twórczości Piny Bausch – Anna Królica, Uniwersytet Jagielloński
godz. 14.40 – Spektakle jubileuszowe – hołd czy profanacja – Tatiana Asmolkova, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

13.11 (sobota)
Klub Festiwalowy 14. Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5

godz. 11.00 – Prezentacja Instytutu Muzyki i Tańca – Joanna Szymajda i Andrzej Kosowski
godz. 12.00 – Przełamując dźwięk, zatrzymane dźwięki, umysł i serce, cisza, tajemnica, ruchy i zatrzymania w tańcu połączone z muzyką – Karen Sofie Foss, choreografka tworząca swoje projekty we współpracy z Jørgenem Knudsenem
godz. 12.30 – Muzyka i scena – Jørgen Knudsen, kompozytor, twórca muzyki dla teatru i produkcji tanecznych
godz. 13.30 – Spotkanie z Verą Tussing i Albertem Quesadą, choreografami i tancerzami, twórcami spektaklu „Beautiful Dance” prezentowanego w ramach 14. MSTT
godz. 14.30 – Muzyka rewersyjna. Taniec rewersyjny – Ryszard Latecki, multinstrumentalista, wynalazca Latary, twórca wielu formacji muzycznych

Organizatorzy: Zakład Teatrologii UMCS, Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury w Lublinie