Wydarzenie

Gallery Dance Theatre _ Na wyciągnięcie ręki

“Na wyciągnięcie ręki” Choreografia: Alexander Tebenkov Wykonanie: Victoria Baltser, Alexander Tebenkov Muzyka: J.S.Bach, E.Griege, A.Vivaldi, Odeon Czas: 17 min.

Teatr Tańca GALERIA powstał w 1994 roku w Grodnie na Białorusi. Rozpoczął swoją działalność od małych, zróżnicowanych miniatur. Krok po kroku zespół doskonalił swoją technikę tańca i kompozycji poszukując własnego, unikalnego języka. Członkowie teatru uczestniczą w wielu różnych warsztatach i ciągle są w procesie tworzenia nowych choreografii. Od momentu utworzenia Teatr Tańca GALERIA wziął udział w wielu festiwalach i międzynarodowych projektach, m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku, Nowym Tańcu Bałtyckim w Wilnie, Ewolucji w Tallinie, Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu, festiwalu Tanz-Transit w Kaliningradzie, projekcie „Taniec bez granic” we współpracy z Moving Arts Dance Company z San Francisco. Alexander Tebenkov, choreograf i dyrektor artystyczny teatru, ukończył Moskiewski Państwowy Instytut Kultury. Od roku 1988 pracuje jako tancerz w Teatrze Muzycznym w Grodnie, a od 1996 jako tancerz i choreograf w Teatrze Dramatycznym. Jest też nauczycielem tańca współczesnego w dziecięcym studio tanecznym przy Teatrze Muzycznym w Grodnie. Jest autorem wielu choreografii do przedstawień muzycznych i teatralnych.

www.oic.unibel.by/~gallery