Wydarzenie

Nocne rozmowy z artystami

Konrad Kurowski Polska / Poland

Absolwent kulturoznawstwa na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Marie Curie-

Skłodowskiej. Od 2014 roku związany z Lubelskim Teatrem Tańca. Dodatkowo, uczestnik

warsztatów organizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca: „Produkcja i promocja tańca

w Polsce” oraz „Obieg spektakli teatrów tańca w Europie”. Ukończył także kurs „Financing, Touring

and Co-Producing Performing Art Projects” na Berlin University of the Arts. Obecnie student

Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.