Wydarzenie

Śląski Teatr Tańca _ Panopticon albo/i Przypowieść o maku

Choreografia: Jacek Łumiński
Muzyka: Paweł Szymański, Zoe Kesting
Wystepują: Korina Kordova, Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, Sebastian Zajkowski, Ali Akabali, Aleksander Kopański, Jacek Szwesta
Czas:108 min

Panoptikon to model więzienia zaproponowanego przez brytyjskiego filozofa utylitarystę i teoretyka Reform Prawa Karnego Jeremy’ego Benthama (1748- 1832). Panoptokon funkcjonował jako maszyna inwigilacji. Budowla zaprojektowana była na planie koła, z centralnie usytuowaną wieżą strażniczą, dzięki czemu strażnicy mieli możliwości obserwowania wszystkich więźniów osadzonych w celach dookoła. Fenomen Panoptikonu polegał na tym, iż więźniowie nie widzieli strażników, w związku z czym nie mieli świadomości, kiedy i czy w ogóle są obserwowani. Owa niepewność stała się kluczowym instrumentem dyscyplinującym więźniów.

Zdjęcia