Wydarzenie

ZOO/Thomas Hauert _ Parallallemande

koncepcja i reżyseria: Thomas Hauert
choreografia i oryginalne wykonanie: Thomas Hauert, Chrysa Parkinson
tańczą: Thomas Hauert, Mat Voorter
muzyka: J.S. Bach, Allemande/Partita II, BWV 1004; w trzeciej części Thomas Hauert połączył nagrania Alison Balsom (trąbka) i Antal Szalai (skrzypce) w oryginalną ścieżkę dźwiękową/ for the third part, Thomas Hauert combined recordings by Alison Balsom (trumpet) and Antal Szalai (skrzypce) to make an original score
światło: Jan Van Gijsel, Thomas Hauert
czas trwania: 15 min
produkcja: ZOO
wsparcie udzielone przez: Flemish Authorities, Pro Helvetia – Swiss Arts Council, Wallonie-Bruxelles International, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse

Punktem wyjścia dla projektu jest kompozycja Jana Sebastiana Bacha Allemande z Partity  II  na instrument solowy. Parallallemande składa się z trzech 5-minutowych części: solo Thomasa Hauerta do Allemande na trąbce, solo Mata Voortera do nagranego wykonania tego samego utworu na skrzypcach, całość kończy duet Hauerta i Voortera do obu nagrań nałożonych na siebie. Słuchanie tych obydwu interpretacji równocześnie jest niezwykłym doświadczeniem słuchowym. Poza pojawiającymi się w oczywisty sposób kontrapunktami, harmoniami i dysonansami, odnosi się wrażenie, że muzyka porusza się w przestrzeni naszych głów. Uwaga widzów jest bądź to podzielona na pół, tak by podążać za obydwoma instrumentami, bądź też powstaje iluzja słyszenia nowych melodii, gdyż nasz słuch nieświadomie przeskakuje z jednego instrumentu na drugi. Taniec jest cielesną i przestrzenną interpretacją muzyki. Proponuje on wizualizację zjawiska powstającego na skutek słuchania muzyki. Związek między muzyką a tańcem może być także postrzegany jako „interaktywny” lub odwracalny: muzyka proponuje „audiolizację” tańca.

Zdjęcia